Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 64 Sayı: 4 Yıl: 2016
Tuberculosis and Thorax
Volume: 64 Number: 4 Year: 2016
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de akciğer kanseri tanısında hastane yatış maliyetleri: Hastalığın histolojik tipi ve evresi maliyeti etkiler mi?
Hospitalization costs of lung cancer diagnosis in Turkey: Is there a difference between histological types and stages? (686 defa görüntülendi)
263-268
doi:10.5578/tt.10132
Murat TÜRK, Fatma YILDIRIM, Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin astımlı hastanın influenza aşısına yaklaşımı farklı mı?
Attitudes of adult asthma patients towards influenze vaccination (718 defa görüntülendi)
269-274
doi:10.5578/tt.42397
Zeynep ÇELEBİ SÖZENER, Mehmet MISIRLIGİL, Pamir ÇERÇİ, Ömür AYDIN, Reşat KENDİRLİNAN, Betül SİN, Zeynep MISIRLIGİL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de sektörlere göre pnömokonyoz ve farklı özellikleri
Pneumoconiosis in different sectors and their differences in Turkey (764 defa görüntülendi)
275-282
doi:10.5578/tt.27995
Nur Şafak ALICI, Arif ÇIMRIN, Ayşe COŞKUN BEYAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apne sendromlu çocuklarda leptin seviyeleri
Leptin levels in children with obstructive sleep apnea syndrome (630 defa görüntülendi)
283-288
doi:10.5578/tt.21009
Ayhan SÖĞÜT, Şerefden AÇIKGÖZ, Lokman UZUN, Mehmet Birol UĞUR, Remzi ALTIN, Elif DAĞLI, Athanasios KADITIS, Refika ERSU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığında komorbiditelerin hastalık üzerine etkileri
Comorbidities and their impact on chronic obstructive pulmonary disease (822 defa görüntülendi)
289-298
doi:10.5578/tt.2245
Neşe DURSUNOĞLU, Nurdan KÖKTÜRK, Ayşe BAHA, Ahmet Kaya BİLGE, Şermin BÖREKÇİ, Fatma ÇİFTÇİ, Makbule GEZMEN KARADAĞ, Ebru ÇALIK KÜTÜKÇÜ, Ayşın NOYAN, Mehmet POLATLI, Zeynep Pınar ÖNEN, Sevinç SARINÇ, Sema UMUT, Esra UZASLAN, Ayşe KUBAT ÜZÜM, Öznur AKKOCA YILDIZ, Turkish Thoracic Society- COPD Comorbidity Group 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Uyku testi nerde yapılmalı; laboratuvarda mı, evde mi?
Where do we perform sleep test: In the laboratory or at home? (1028 defa görüntülendi)
299-305
doi:10.5578/tt.28034
Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU, Asiye KANBAY, Turan ACICAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Astım tanısı alan trakeal leiyomiyom olgusu
A case of tracheal leiomyoma misdiagnosed as asthma (719 defa görüntülendi)
306-309
doi:10.5578/tt.27665
Ayperi ÖZTÜRK, Zafer AKTAŞ, Aydın YILMAZ, Havva YEŞİLDAĞLI, Leyla MEMİŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 İnflamatuvar bağırsak hastalığı ve pulmoner emboli: 3 olgu nedeniyle
Inflammatory bowel disease and pulmonary embolism: Because of 3 cases (921 defa görüntülendi)
310-314
doi:10.5578/tt.10745
Betül ABANOZ, Arif MANSUR COŞAR, Müge ERBAY, Savaş ÖZSU, Yılmaz BÜLBÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Metakron primer akciğer kanserleri: Hayat boyu takibin önemi
Metachronous primary lung cancers: The importance of a lifelong follow up (628 defa görüntülendi)
315-316
doi:10.5578/tt.28072
Zafer KOÇAK, Osman HATİPOĞLU, Dilruba OKUMUŞ, Gündeniz ALTIAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 EGFR Mutasyon akciğer adenokarsinom olarak gefitinib iktisap T790M direnci
Acquired T790M resistance do afatinib in EGFR mutated lung adenocarcinoma (647 defa görüntülendi)
317-318
doi:10.5578/tt.22081
Kunihiko MIYAZAKI, Shinya SATO, Takahide KODAMA, Hiroaki SATOH, Nobuyuki HIZAWA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pozitif FDG PET/Pnömokonyoz olan bir hastada BT bulguları
Positive FDG PET/CT findings in a patient with pneumoconiosis (822 defa görüntülendi)
319-320
doi:10.5578/tt.25304
Tomohiro TAMURA, Gen OHARA, Katsunori KAGOHASHI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dev endotrakeal trombüs: Post-operatif dispnenin nadir bir nedeni
Giant endotracheal thrombus: a rare cause of post-operative dyspnea (752 defa görüntülendi)
321-323
doi:10.5578/tt.9236
Özge ÖZTÜRK, Dorina ESENDAĞLI, Emine Yazıcı, Deniz Köksal, Salih Kahraman Ahmet Emrİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
64. Cilt Konu ve Yazar İndeksi
64nd volume subject and author index

324-329