Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 64 Sayı: 2 Yıl: 2016
Tuberculosis and Thorax
Volume: 64 Number: 2 Year: 2016
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Beş yıl boyunca allerjik olgularda eklenmiş omalizumab ve non-allerjik olgularda eklenmiş oral steroid tedavilerinin sonuçları
Comparison of allergic asthma patients treated with omalizumab and non-allergic patients treated with continuous oral corticosteroids: results of five year follow-up therapies (1769 defa görüntülendi)
97-104
doi:10.5578/tt.22074
Bilun GEMİCİOĞLU, Buket ÇALIŞKANER ÖZTÜRK, Berna DUMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ölçülü doz inhaler-spacer kullanımı eğitiminin çocuklarda astım kontrolü sağlanmasındaki etkileri
Metered dose inhaler-spacer use education effects on achieve asthma control in children (2089 defa görüntülendi)
105-111
doi:10.5578/tt.9142
Ahmet TÜRKELİ, Özge YILMAZ, Hasan YÜKSEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Orta evre kronik obstrüktif akciğer hastalığında uzun etkili antikolinerjik ile inhale steroid-uzun etkili beta agonistlerin etkinlik ve güvenliliklerinin karşılaştırılması
Compare the efficacy and safety of long-acting anticholinergic and a combination of inhaled steroids and long-acting beta-2 agonist in moderate chronic obstructive pulmonary disease (2596 defa görüntülendi)
112-118
doi:10.5578/tt.10778
Pınar SARAÇ, Abdullah SAYINER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalarında beslenme durumunun belirlenmesi ve vücut kompozisyonu, dispne algısı, egzersiz kapasitesi, atak sayısı ile ilişkisi
The evaluation of nutritional status of stable COPD patients and to investigate the effect of nutritional status on perception of dyspnea, exercise capacity, body composition, hospitalisation and life quality (2746 defa görüntülendi)
119-126
doi:10.5578/tt.20998
Gamze AYAR KARAKOÇ, Dilek ERNAM, Ülkü AKA AKTÜRK, Selahattin ÖZTAŞ, Erhan OĞUR, Feyyaz KABADAYI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ankara ili diş teknisyenlerinde pnömokonyozlu olgularda hastalığın radyolojik yaygınlığı ve solunum fonksiyonları arasındaki ilişki
The relation between the extent of radiological findings and respiratory functions in pneumoconiosis cases of dental technicians who are working in Ankara (1794 defa görüntülendi)
127-136
doi:10.5578/tt.10916
Dilek ERGÜN, Recai ERGÜN, Ender EVCİK, Türkan NADİR ÖZİŞ, İbrahim AKKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Konvansiyonel transbronşiyal iğne aspirasyon biyopsisinin (K-TBİA) tanısal değeri: 219 hastada 363 işlemin deneyimi
Diagnostic yield of conventional transbronchial needle aspiration biopsy (C-TBNA) without an on-site cytopathologist: Experience of 363 procedures in 219 patients (1461 defa görüntülendi)
137-143
doi:10.5578/tt.10905
Özge ÖZTÜRK, Abdulsamet SANDAL, Sevilay KARAHAN, Berrin ER, Sevgen ÖNDER, Deniz KÖKSAL, Emin MADEN, Salih EMRİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yüksek riskli bir işyerinde sigara bırakma girişim programının etkinliği
The effectiveness of smoking cessation program in a workplace with high risk (2208 defa görüntülendi)
144-151
doi:10.5578/tt.22112
Ayşe COŞKUN BEYAN, Yelda VAROL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de birinci basamak hekimlerinde astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi
Evaluation of asthma and COPD awareness in primary care doctors in Turkey (2159 defa görüntülendi)
152-162
doi:10.5578/tt.26564
Refika ERSU, Gülbin BİNGÖL KARAKOÇ, Füsun YILDIZ, Nurdan KÖKTÜRK, Dilşad MUNGAN, Banu EKİNCİ, Bilun GEMİCİOĞLU, Ayşe Arzu YORGANCIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 Akciğer kanseri ve epigenetik değişiklikler
Lung cancer and epigenetic modifications (2049 defa görüntülendi)
163-170
doi:10.5578/tt.10231
Gülbahar DARILMAZ YÜCE, Ebru ORTAÇ ERSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Mantar allerjisi olan bir olgu; Kounis sendromuna neden olan yeni bir etyolojik ajan
A patient with mushroom allergy; a new etiological agent of Kounis syndrome (1750 defa görüntülendi)
171-174
doi:10.5578/tt.9411
Fatma Merve TEPETAM, Bahadır DAĞDEVİREN, İsmet BULUT, Can Yücel KARABAY, Safa BARIŞ, Elif AYDINER KARAKOÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Germ hücreli tümörün endobronşiyal metastazı: İki olgu sunumu
Endobronchial metastasis of mixed germ cell tumors: two cases (1582 defa görüntülendi)
175-178
doi:10.5578/tt.10005
Ayperi ÖZTÜRK, Zafer AKTAŞ, Aydın YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Konjenital mitral kapak prolapsusuna eşlik eden nadir sağ taraflı pulmoner arter agenezisi olgusu
A rare case of right sided pulmonary artery agenesis associated with congenitalmitral valve prolapse (1511 defa görüntülendi)
179-181
doi:10.5578/tt.9635
Sinem İLİAZ, Gamze ASLAN, Ayşe Bilge ÖZTÜRK, Leyla PUR ÖZYİĞİT, Levent TABAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ülkemizden quantiferon Tb gold in tube indeterminant sonuçları
Indeterminate quantiferon TB Gold in Tube results from Turkey (1633 defa görüntülendi)
182-183
doi:10.5578/tt.9884
Yeşim GÜROL, Gülden ÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]