Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 62 Sayı: 4 Yıl: 2014
Tuberculosis and Thorax
Volume: 62 Number: 4 Year: 2014
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 KOAH'ta egzersiz kapasitesinin belirlenmesinde kardiyopulmoner egzersiz testiyle 6 dakika yürüme testinin karşılaştırılması
A comparison of cardiopulmonary exercise test and 6 minute walking test in determination of exercise capacity in chronic obstructive pulmonary disease (5790 defa görüntülendi)
259 - 266
doi:10.5578/tt.8516
Fatma ÇİFTCİ, Elif ŞEN, Öznur AKKOCA YILDIZ, Sevgi SARYAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yüksek plevral copeptin düzeyleri eksüdayı transüdadan ayırabilir
Elevated pleural copeptin levels can distinguish to exudate from transudates (4637 defa görüntülendi)
267 - 272
doi:10.5578/tt.8690
Aziz GÜMÜŞ, Halit ÇINARKA, Mevlüt KARATAŞ, Aynur KIRBAŞ, Servet KAYHAN, Ünal ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde YKL-40’ın yeri
The place of YKL-40 in non-small cell lung cancer (2713 defa görüntülendi)
273 - 278
doi:10.5578/tt.8390
Ayşegül KIRANKAYA GÜNEŞ, Şule GÜL, Nuri TUTAR, Mehmet Akif ÖZGÜL, Erdoğan ÇETİNKAYA, Oğuzhan ZENGİ, Hilal ONARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğer kanseri hastalarının preoperatif değerlendirmesinde vibration response imaging cihazının yeri
Place of vibration response imaging in preoperative lung cancer patients (2341 defa görüntülendi)
279 - 285
doi:10.5578/tt.3138
Nurdan ŞİMŞEK VESKE, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Gülşah GÜNLÜOĞLU, Ekrem Cengiz SEYHAN, Levent DALAR, Sedat ALTIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde son 8 yılda (2006-2013) TNF-alfa blokeri kullanan hastalara verilen latent tüberküloz tedavisi sonuçları
Latent tuberculosis treatment results in patients that taken TNFalpha blockers at Ankara Numune Training and Research Hospital Chest Diseases Clinic for last 8 years (2006-2013) (6888 defa görüntülendi)
286 - 290
doi:10.5578/tt.8452
Sema DEMİR, Filiz SADİ AYKAN, Derya ÖZTUNA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Bronşiyal termoplasti; astımda yeni tedavi seçeneği
Bronchial thermoplasty; a new treatment modality in asthma (5582 defa görüntülendi)
291 - 300
doi:10.5578/tt.8196
Zehra YAŞAR, Erdoğan ÇETİNKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Venöz tromboembolizm ve kanser
Venous thromboembolism and cancer (4577 defa görüntülendi)
301 - 315
doi:10.5578/tt.8314
Oğuzhan OKUTAN, Ömer AYTEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Akupunkturun nadir bir komplikasyonu: pnömotoraks
A rare complication of acupuncture: pneumothorax (3870 defa görüntülendi)
316 - 318
doi:10.5578/tt.8054
Melike DEMİR, Menduh ORUÇ, Ayşe DALLI, Halide KAYA, Gülistan KARADENİZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İlk kez Robinow sendromu olgusunda solunum yetmezliği noninvaziv mekanik ventilasyonla tedavi edildi
Respiratory failure in Robinow syndrome was treated with non-invasive mechanical ventilation for the first time (2907 defa görüntülendi)
319 - 321
doi:10.5578/tt.8345
Fatma ÇİFTCİ, Sümeyye AYÖZ, Aydın ÇİLEDAĞ, Akın KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kemik iliği tutulumu ve sık tekrarlayan bilateral pnömotoraks ile seyreden bir milier tüberküloz olgusu
Recurrent bilateral pneumothorax complicating miliary tuberculosis with bone marrow involvement (3316 defa görüntülendi)
322 - 323
doi:10.5578/tt.7866
Abdullah ŞİMŞEK, Müjgan GÜLER, Hülya ÇELENK ERGÜDEN, Ruhsar OFLUOĞLU, Nermin ÇAPAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 QuantiFERON-TB gold in-tube test ile tüberkülin cilt testinin karşılaştırması
QuantiFERON-TB gold in-tube test vs. tuberculin skin test (2701 defa görüntülendi)
324
doi:10.5578/tt.8279
Sim Sai TIN, Viroj WIWANITKIT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Amfizemde elektrokardiyogram: hızlı yatakbaşı tanısal tarama testi
Electrocardiogram in emphysema: a rapid bedside screening diagnostic tool (2434 defa görüntülendi)
325 - 326
doi:10.5578/tt.8130
Nauman KHALID, Lovely CHHABRA, David H. SPODICK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
62. cilt konu ve yazar indeksi
62nd volume subject and author index (3 defa görüntülendi)
327 - 332