Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 53 Sayı: 3 Yıl: 2005
Tuberculosis and Thorax
Volume: 53 Number: 3 Year: 2005
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Mikronükleus tekniği sigara içen bireylerde akciğer kanseri riskini önceden belirleyebilir mi?
Can micronucleus technique predict the risk of lung cancer in smokers? (1656 defa görüntülendi)
225 - 230
Ebru GÜREL, Tuncay ORTA, Süreyya GÜNEBAKAN, Ayfer UTKUSAVAŞ, M. Özlem KOLUSAYIN OZAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer kanserinde kantitatif serum p53 proteini saptanması
The detection of quantitative serum p53 protein in lung cancer (1529 defa görüntülendi)
231 - 237
Elif ŞEN, Uğur GÖNÜLLÜ, Nejat AKAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Kapalı plevra fırçalamasının tanı değeri
Diagnostic yield of closed pleural brushing (1801 defa görüntülendi)
238 - 244
Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Tülin SEVİM, Gökay GÜNGÖR, Tülay TÖRÜN, Emin MADEN, Kemal TAHAOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Astım fare modelinde deksametazonun antiinflamatuvar etkisinin araştırılması
Investigating the antiinflammatuary effect of dexamethasone in an asthma mice model (1567 defa görüntülendi)
245 - 251
Gamze KIRKIL, M. Hamdi MUZ, Figen DEVECİ, Hakan BULUT, Yesari ERÖKSÜZ, Necip İLHAN, Teyfik TURGUT 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner emboli kuşkusu olan hastalarda üç farklı klinik olasılık yönteminin karşılaştırılması
Comparison of three clinical prediction rules among patients with suspected pulmonary embolism (1603 defa görüntülendi)
252 - 258
Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Nurdan KÖKTÜRK, Nalan DEMİR, Kıvılcım İ. OĞUZÜLGEN, Numan EKİM 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz şüphesi olan çocuklarda kesin veya olası tüberküloz ve latent tüberküloz infeksiyonu tanıları
The diagnosis of definitive or probable tuberculosis and latent tuberculosis infection in children with suspected tuberculosis (1763 defa görüntülendi)
259 - 264
Gönül TANIR, Alper AKIN, Cumhur AYDEMİR, Çiğdem ÜNER, İsmail CEYHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Fenol amonyum sülfat sedimentasyon yönteminin pulmoner tüberküloz tanısı için değerlendirilmesi
Evaluation of phenol ammonium sulfate sedimentation method for diagnosis of pulmonary tuberculosis (1635 defa görüntülendi)
265 - 267
Alper AKGÜNEŞ, Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, İbrahim Çağatay ACUNER, Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Linyit madeni işçilerinde toz maruziyet düzeyleri ve pnömokonyoz sıklığı
Dust exposure levels and pneumoconiosis prevalence in a lignite coal miners (1642 defa görüntülendi)
268 - 274
Arif H. ÇIMRIN, Yücel DEMİRAL, Alp ERGÖR, Şeminur UZ BASARAN, Nuray KÖMÜS, Cemal ÖZBİRSEL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Poland sendromu (olgu sunumu)
Poland syndrome (a case report) (1538 defa görüntülendi)
275 - 279
Ömer DENİZ, Ergun TOZKOPARAN, Seyfettin GÜMÜŞ, Yavuz YILDIZ, Sema SAVCI, Hayati BİLGİÇ, Kudret EKİZ, Necmettin DEMİRCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut batın tablosu ile başvuran bronkojenik karsinoma olgusu
A case of bronchogenic carcinoma presenting with acute abdomen (1399 defa görüntülendi)
280 - 283
Mehmet Ali HABEŞOĞLU, Kıvılcım İ. OĞUZÜLGEN, Can ÖZTÜRK, Nalan AKYÜREK, Leyla MEMİŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Konjenital bronkojenik kist olgusunda makroskobik kıkırdak dokusu: MRG bulguları
Gross mural cartilage in a congenital bronchogenic cyst: MRI features (1813 defa görüntülendi)
284 - 287
Atilla ARSLANOĞLU, Nafi AYGÜN, Hayati BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Churg-Strauss sendromu (iki olgu nedeniyle)
Churg-Strauss syndrome (two case reports) (3337 defa görüntülendi)
288 - 292
Güngör ÇAMSARI, Aygün GÜR, Gülcihan ÖZKAN, Nur Dilek BAKAN, Dilek KANMAZ, Dilek YILMAZBAYHAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Pulmoner alveoler mikrolitiyazis
Pulmonary Alveolar Microlithiasis (1746 defa görüntülendi)
293 - 298
Ömer DENİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apne sendromu, endotel disfonksiyonu ve koroner ateroskleroz
Obstructive sleep apnea syndrome, endothelial dysfunction and coronary atherosclerosis (1865 defa görüntülendi)
299 - 306
Neşe DURSUNOĞLU, Dursun DURSUNOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Soliter pulmoner nodüle tanısal yaklaşım
Diagnostic approach to solitary pulmonary nodule (2015 defa görüntülendi)
307 - 318
Adnan YILMAZ, Ebru DAMADOĞLU, Aysun AYBATLI 
[Özet ] [PDF ]