Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 50 Sayı: 3 Yıl: 2002
Tuberculosis and Thorax
Volume: 50 Number: 3 Year: 2002
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktorlarının Sigara İçimi Konusundaki Bazı Düşünce ve Davranışları
Smoking Attitudes and Behaviours Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University (1509 defa görüntülendi)
341 - 350
Meftun ÜNSAL, Murat TOPBAŞ, A. Güven ATICI, Davut UĞURLU, Adviye ÖZER, Levent ERKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Solunum Fonksiyonlarında Saptanan Bozukluklar ile Bunun Diyabet Kontrolü ve Hastalık Süresi ile İlişkisi
Relationship Between Diabetes Control and Pulmonary Function in Children with Insulin Dependent Diabetes Mellitus (1523 defa görüntülendi)
351 - 357
Abdurrahman ŞENYİĞİT, Murat SÖKER, Emir ASAN, İ. Halil LEBLEBİCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 1994-1996 Yıllarında SSK Yüksek Sağlık Kurulu'nda Değerlendirilen Pnömokonyoz Olguları
The Cases of Pneumoconiosis Evaluated in SSK High Health Committee Between 1994-1996 (1473 defa görüntülendi)
358 - 368
Meral SAYGUN, Arslan TUNÇBİLEK, Gülseren KARABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 İstanbul Küçükçekmece'de Tüberküloz Çalışmalarının Durumu
Studies on the Tuberculosis Control in Küçükçekmece-Istanbul (1607 defa görüntülendi)
369 - 373
Mithat KIYAK, Önder GÜNERHAN, Seyhan TEMİZ, Seniha HACIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyalize GirenKronik Renal Yetmezlikli Olgularda Tüberküloz
Tuberculosis in Patients with Chronic Renal Failure Receiving Dialysis Treatment (1303 defa görüntülendi)
374 - 378
Füsun ALATAŞ, Mehmet SOYDAN, Muzaffer METİNTAŞ, Emel HARMANCI, İrfan UÇGUN, Sinan ERGİNEL, Hüseyin YILDIRIM 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İmmün Yeterli Kişide Semi-İnvaziv Aspergillozis
Semi-Invasive Aspergillosis in an Immunocompetent Host (1433 defa görüntülendi)
379 - 383
Aydın ÇİLEDAĞ, Gökhan ÇELİK, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR, Akın KAYA, Şule TEMİZKAN, Sedef BENGİSU, Doğanay ALPER 
[Özet ] [PDF ] 
 Castleman Hastalıklı Bir Olgu
A Case of Castleman's Disease (1575 defa görüntülendi)
384 - 386
Koray DURAL, Serdar HAN, Erkan YILDIRIM, Neslihan G. ULAŞAN, Ünsal HAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Olgu Nedeniyle Miliyer Tüberküloz ve Tüberküloz Epididimit
Miliary Tuberculosis and Tuberculous Epididymitis: Case Report (1432 defa görüntülendi)
387 - 390
Faruk ÇİFTÇİ, Ömer DENİZ, Erkan BOZKANAT, Hakan ÇERMİK, İsmail YÜKSEKOL, Hayati BİLGİÇ, Necmettin DEMİRCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Apsesi ile Seyreden Bir Wegener Granülomatozisi Olgusu
A Case with Wegener Granulomatosis Manifested by Lung Abscess (1808 defa görüntülendi)
391 - 394
Nurdan KÖKTÜRK, Demet YEĞİN, Numan EKİM, Oğuz KÖKTÜRK, Leyla MEMİŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Astım ve Nitrik Oksit
Asthma and Nitric Oxide (1401 defa görüntülendi)
395 - 400
Mukadder ÇALIKOĞLU, İlker ÇALIKOĞLU, Bahar ULUBAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi (1934 defa görüntülendi)
401 - 426
Oğuz KÖKTÜRK, Yusuf KEMALOĞLU 
[Özet ] [PDF ]