Türkçe       English

ADRES

Tüberküloz ve Toraks Dergisi
Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Cebeci-Ankara, Türkiye
Telefon: 0312 595 65 00 Faks: 0312 319 00 46
E-posta: kayaakin4@gmail.com
Web sayfası: www.tuberktoraks.org