Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.67947
<html> <head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered)"> <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS Mincho"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;} @font-face {font-family:"MS Mincho"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;} @font-face {font-family:MinionPro-Regular; panose-1:2 4 5 3 5 3 6 2 2 3;} @font-face {font-family:"@MS Mincho"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Cambria","serif";} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Cambria","serif";} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Cambria","serif";} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Cambria","serif";} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Cambria","serif";} p.NoParagraphStyle, li.NoParagraphStyle, div.NoParagraphStyle {mso-style-name:"[No Paragraph Style]"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; line-height:120%; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:MinionPro-Regular; color:black;} span.CharacterStyle1 {mso-style-name:"Character Style 1"; text-transform:uppercase;} .MsoChpDefault {font-size:12.0pt; font-family:"Cambria","serif";} @page WordSection1 {size:595.0pt 842.0pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 2.0cm;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --> p {font-family:Arial; font-size:10pt; margin-bottom:0px; margin-top:0px; } span{ font-family:Arial; font-size:10pt; margin-bottom:0px; margin-top:0px; } .a_link { color:#06C; text-decoration:underline; } .a_link:hover { text-decoration:none; color:#666; } .yazdir:hover { text-decoration:none; } .master1 { border-top:1.5px solid #000; border-bottom:1.5px solid #000; height:42px; margin-bottom:50px; } .master2 { width:250px; height:35px; background-color:#444; padding:6px 4px 4px 4px; font-family:Trebuchet MS; color:#FFF; text-align:center; font-weight:bold; font-size:16px; margin-top:-2px; } .master3 { font-family:Trebuchet MS; color:#000; text-align:right; font-style:italic; margin-top:-38px; font-size:14px } .kaynak_li{ font-family:Arial; font-style:italic; font-size:10pt; text-align:justify; margin-bottom:5pt} .doi { color:#000; text-decoration:underline; } .doi:hover {color:Red; text-decoration:none; } </style> </head> <body lang=TR> <div class="WordSection1" style="text-align:justify"> <p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:30.0pt;font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:blacktext-align:center; line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b>Plevral plaklarin F-18 FDG PET/CT ve CT ile degerlendirilmesi</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt'><b><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"'>Zehra Pınar KOÇ<sup>1</sup>, Pelin ÖZCAN KARA<sup>1</sup>, Yüksel BALCI<sup>2</sup>, Gülhan ÖREKİCİ<sup>3</sup>, Rabia BOZDOĞAN ARPACI<sup>4</sup>, Eylem SERCAN ÖZGÜR<sup>5</sup></span></b></p> <hr style="color:#000; size:0.25px; margin-top:-3pt" noshade="noshade"> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:15.0pt'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'><sup>1</sup> Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt'><i><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"'><sup>1</sup> Department of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey</span></i></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:15.0pt'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'><sup>2</sup> Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt'><i><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"'><sup>2</sup> Department of Radiological, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey</span></i></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:15.0pt'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'><sup>3</sup> Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt'><i><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"'><sup>3</sup> Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey</span></i></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:15.0pt'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'><sup>4</sup> Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt'><i><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"'><sup>4</sup> Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey</span></i></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:15.0pt'><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'><sup>5</sup> Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt'><i><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"'><sup>5</sup> Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:30.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>ÖZET</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>Plevral plakların F-18 <span style='text-transform:uppercase'>Fdg Pet/ct </span>ve<span style='text-transform:uppercase'> Ct</span> ile değerlendirilmesi</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>Giriş: </span></b><i><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; color:black'>Plevral plakların malign olma olasılığı vardır ve bu antitenin araştırılması çok önemli olup en önemli radyolojik belirteç genel olarak florodeoksiglukoz (FDG) tutulumudur. Ancak bu konu ile ilgili daha önceki çalışmalar ve literatür bilgileri arasında uyumsuzluklar vardır. Bu çalışmanın amacı plevral plaklarda standardize tutulum değeri (SUD) ve malignite açısından kesim değerinin analizi ve bulguların bilgisayarlı tomografi (BT) ile karşılaştırılmasıdır.</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>Materyal ve Metod: </span></b><i><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; color:black'>Yetmiş bir hasta (27 K, 44 E; ortalama yaş: 59.9 ± 13.1) çalışmaya dahil edilmiştir. Onkolojik amaçlı F-18 FDG PET/BT tüm hastalara uygulanmıştır. Pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) görüntülerinin BT kısmından elde edilen görüntülerde tanımlanan plevral plaklar bağımsız bir Radyoloji Uzmanı tarafından kontrastlı veya kontrastsız BT görüntüleri üzerinden değerlendirilmiş ve sonuçlar altın standard patoloji olmak üzere karşılaştırılmıştır.</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>Bulgular: </span></b><i><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; color:black'>Tanısal sensitivite, spesifisite BT için %39, %79 sırasıyla ve SUV<sub>max</sub> için kesim değeri 4.8 kabul edildiğinde PET için %71 ve %63 sırasıyla bulunmuştur.</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>Sonuç: </span></b><i><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>Bizim çalışmamızın sonuçlarına göre ROC eğrileri ile belirlenen plevral plaklar için malignite için en uygun kesim değeri 4.8 olarak hesaplanmıştır. Bu kesim değeri kabul edildiğinde PET/BT'nin sensitivite ve doğruluğu BT'ye göre yüksek bulunmuştur.  </span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>Anahtar kelimeler:</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; color:black'> <i>Plevral plaklar, FDG, PET, CT</i></span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:18.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>SUMMARY</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>The F-18 <span style='text-transform:uppercase'>Fdg Pet/ct </span>and<span style='text-transform: uppercase'> Ct</span> evaluation of pleural plaques</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>Introduction: </span></b><i><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; color:black'>Pleural plaques have the possibility of bearing malignancy thus investigation of this entity is important and the most important indicator of malignancy in general is fluorodeoxyglucose (FDG) accumulation in radiological appearance. However there is discrepancy between results of previous studies in the literature about this subject. The aim of this study is to analyze the standardized uptake value of pleural plaques and the cut off levels for malignancy in comparison with computed tomography (CT). </span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>Materials and Methods: </span></b><i><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family: "Arial","sans-serif";color:black'>Seventy one patients were included in the study (27F, 44M; mean: 59.9 ± 13.1 years). Oncologic F-18 FDG positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) was performed to all the subjects for a different primary tumor. Pleural plaques were identified in all patients in CT component of PET/CT examination. Contrast enhanced and nonenhanced CT images were evaluated by a Radiology Physician independently according to the gold standard pathology. </span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>Results: </span></b><i><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; color:black'>The diagnostic sensitivity, specificity of CT was; 39%, 79% respectively and if the cut-off SUV<sub>max</sub> level was accepted "4.8" the diagnostic sensitivity and specificity of PET was 71%, and 63% respectively.</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black; text-transform:uppercase'>C</span></b><b><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>onclusion: </span></b><i><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>According to the results and ROC curves determined in the study the cut-off level for evaluation of pleural plaques in PET examination was "4.8". The sensitivity and accuracy of PET was higher compared to CT with this cut-off value.</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>Key words: </span></b><i><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; color:black'>Pleural plaques, FDG, PET, CT</span></i></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt;text-autospace:none;vertical-align:middle'><b><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>Geliş Tarihi/</span></b><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; color:black'>Received:</span></b><span style='font-size:10.0pt;font-family: "Arial","sans-serif";color:black'> 24.09.2018 - <b>Kabul Ediliş Tarihi/</b></span><b><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'>Accepted:</span></b><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black'> </span><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"; color:black'>06.02.2019</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-top:30.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph; line-height:15.0pt'><b><span style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Yazışma Adresi (Address for Correspondence)</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt'><b><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"'>Dr. Zehra Pınar KOÇ</span></b></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt'><span style='font-size:10.0pt;font-family: "Arial","sans-serif"'>Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, </span></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt'><span style='font-size:10.0pt;font-family: "Arial","sans-serif"'>Nükleer Tıp Anabilim Dalı</span></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:2.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt'><span style='font-size:10.0pt;font-family: "Arial","sans-serif"'>Mersin - TÜRKİYE </span></p> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:6.0pt;text-align:justify;text-justify: inter-ideograph;line-height:15.0pt'><b><span style='font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"'>e-mail:</span></b><span style='font-size: 10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'> <a href="mailto:zehrapinarkoc@gmail.com" target="_blank" class="a_link">zehrapinarkoc@gmail.com</a></span></p> </div> </body> </html>
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır