Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.67434

Endobronşiyal hamartomların endoskopik tedavisinde nüksleri önleyebilir miyiz?

Zafer AKTAŞ1, Aydın YILMAZ1, Ayperi ÖZTÜRK1, Mevlüt KARATAŞ1


1 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Girişimsel Pulmonoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

1 Clinic of Interventional Pulmonology, Ankara Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

ÖZET

Endobronşiyal hamartomların endoskopik tedavisinde nüksleri önleyebilir miyiz?

Giriş: Endobronşiyal hamartomların girişimsel bronkoskopik yöntemlerle tedavisi mümkündür. Tedavi edici etkinlikleri ile ilgili birkaç bildiri olmasına rağmen uygulama protokolü merkezler arasında değişmekte ve yüksek nüks oranları problem olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, girişimsel bronkoskopik yöntemlerle endobronşiyal hamartomun intraluminal kısmının çıkarılmasından sonra bronş duvarındaki lezyon köküne uygulanan kriyoterapinin nüksleri önleyebileceğini göstermeyi amaçladık.

Materyal ve Metod: 2012-2016 yılları arasında semptomatik endobronşiyal hamartomu olan ve girişimsel bronkoskopik yöntemlerle tedavi ettiğimiz ardışık 21 hastanın tedavi sonuçları ve uzun dönem takipleri prospektif olarak kayıt edildi. Veriler retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların 20 (%95.2)'sinde tam rezeksiyon, yalnızca 1 (%4.8)'inde inkomplet rezeksiyon yapıldı. Debulking sonrası tüm lezyonların bronş duvarında izlenen kök kısımlarına kriyoterapi yapıldı. İnkomplet rezeksiyon yapılan 1 (%4.8) hasta takibinin 20. ayında nüks etti ve sağ alt lobektomi ile tedavi edildi. Diğer 20 (%95.2) hasta periyodik toraks bilgisayarlı tomografi ve bronkoskopilerle ortalama 36.0 ± 15.0 ay takip edildi. Nüks saptanmadı. İşlemlere bağlı komplikasyon veya ölüm izlenmedi.

Sonuç: Endobronşiyal hamartomların bronkoskopik yöntemlerle debulkingi etkili ve güvenli tedavi yöntemidir. Lezyon köküne yapılan kriyoterapi, yüksek nüks oranlarını önleyebilir.

Anahtar kelimeler: Endobronşiyal hamartomlar; kriyoterapi; girişimsel bronkoskopi; endobronşiyal tedavi; benign tümör

SUMMARY

Can we prevent recurrences in the endoscopic treatment of endobronchial hamartomas?

Introduction: Recently, treatment of endobronchial hamartomas with interventional bronchoscopic methods has become possible. Although there are several reports of therapeutic benefits, the protocol of administration varies between centers and high recurrence rates continue to be a problem. In this study, we aimed to show that cryotherapy applied to the root of the bronchial wall after removal of the intraluminal portion of endobronchial hamartoma with interventional bronchoscopic methods can prevent recurrences.

Materials and Methods: Between 2012-2016, the treatment outcomes and long-term follow-up data of patients with symptomatic endobronchial hamartomas treated by interventional bronchoscopic methods were prospectively recorded. After debulking, cryotherapy was applied to the root of the bronchial wall of all lesions. The data were analyzed retrospectively.

Results: A total of 21 consecutive patients were studied. Twenty (95.2%) of the patients underwent complete resection and only 1 (4.8%) had incomplete resection with various interventional bronchoscopy techniques. One (4.8%) patient who underwent incomplete resection and ineffective cryotherapy relapsed. The other 20 (95.2%) patients were followed up periodically for an average of 36.0 ± 15.0 months. No recurrence was detected. No complications or deaths related to the procedure were observed.

Conclusion: Debulking of endobronchial hamartomas with interventional bronchoscopic methods is effective and safe. Cryotherapy to the root of the lesion may prevent high recurrence rates.

Key words: Endobronchial hamartomas; cryotherapy; interventional bronchoscopy; endobronchial treatment; benign tumor

Geliş Tarihi/Received: 27.10.2018 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 15.12.2018

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Zafer AKTAŞ

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Girişimsel Pulmonoloji Kliniği,

ANKARA - TÜRKİYE

e-mail: zaferaktas88@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır