Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.66180

Gebelikte yabancı cisim aspirasyonu: Başarıyla çıkarılan leblebi tanesi

Barış Mustafa POYRAZ1, Ayşegül ALKILIÇ2, Murat ÖZKAN3, Servet Seçkin Tunç KASAP3, Numan NUMANOĞLU1, Gökhan TULUNAY4


1 TOBB ETÜ Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, TOBB ETU, Ankara, Turkey

2 TOBB ETÜ Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Ankara, Türkiye

2 Department of Obstetrics and Gynecology, TOBB ETU Hospital, Ankara, Turkey

3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

3 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

4 TOBB ETÜ Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

4 Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, TOBB ETU, Ankara, Turkey

ÖZET

Gebelikte yabancı cisim aspirasyonu: Başarıyla çıkarılan leblebi tanesi

Yabancı cisim aspirasyonu, tüm yaş grupları için ciddi bir sağlık sorunudur ve özellikle gebelerde hem anne adayı hem de fetüs için ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Burada gülerken leblebi tanesi aspire eden 36 yaşında 22 haftalık gebe bir olgumuzu sunuyoruz. Öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran hastada yapılan bronkoskopi sonucunda sağ alt lob girişini tıkayan leblebi tanesi başarılı bir şekilde çıkartıldı, alt lob açıklığı sağlandı ve işlem sonrasında hastamızda ve fetüste komplikasyon izlenmedi. Yabancı cisim aspirasyonunda bronkoskopi, tecrübeli bir ekip tarafından uygulandığı zaman, gebelerde de göreceli olarak güvenli bir işlemdir.

Anahtar kelimeler: Yabancı cisim aspirasyonu, gebelik

SUMMARY

Foreign body aspiration in a pregnant woman: successfully removed roasted chickpea

Foreign body aspiration is a serious health problem in all age groups, and in pregnancy it may cause serious complications for the fetus as well as the pregnant woman. Here we present our case of a 36 years old 22 weeks pregnant woman, accidentally aspirating roasted chickpea upon laughing. She had the complaints of coughing and shortness of breath on admission, bronchoscopy was performed, and the roasted chickpea blocking the entrance of right lower lobe bronchus was removed without any complications. For foreign body aspiration in pregnancy, bronchoscopy is a rather safer procedure when performed by an experienced team.

Key words: Foreign body aspiration, pregnancy

Geliş Tarihi/Received: 28.11.2017 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 27.12.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Barış Mustafa POYRAZ

TOBB ETÜ Hastanesi

Yaşam Cad. No: 5 Söğütözü,

ANKARA - TURKEY

e-mail: bmpoyraz@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır