Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.40395

Nadir görülen bir olgu: Kikuchi-Fujimoto hastalığı

Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK1, Hayriye BEKTAŞ AKSOY2, Savaş Sedat ÖZSU3, Ümit ÇOBANOĞLU4, Tevfik ÖZLÜ3


1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Yan Dalı, Samsun, Türkiye

1 Intensive Care Side Branch, Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey

2 Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Samsun, Türkiye

2 Clinic of Chest Diseases, Samsun Mehmet Aydin Training and Research Hospital, Samsun, Turkey

3 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

4 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

4 Department of Medical Pathology, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

ÖZET

Nadir görülen bir olgu: Kikuchi-Fujimoto hastalığı

Kikuchi-Fujimoto hastalığı (KFH) genellikle kendi kendini sınırlayan benign lenf nodu tutulumları ile seyreden, etyolojisi tam olarak aydınlatılamamış bir hastalıktır. Lenf nodu tutulumlarının ön planda olduğu özellikle lenfoma türü hastalıklarla karışabildiğinden ayırıcı tanı iyi yapılmalıdır. Kliniğimize halsizlik, eklem ağrıları, ateş, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi semptomları ile başvuran 35 yaşında erkek hasta literatürler eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Kikuchi-Fujimoto hastalığı, histiositik nekrotizan lenfadenit, nedeni bilinmeyen ateş

SUMMARY

A rare case: Kikuchi-Fujimoto disease

Kikuchi-Fujimoto's disease (CFD) is a disease that usually exhibits self-limited benign lymph node involvement. Etiology of illness is not fully understood.Differential diagnosis should be performed well because lymph node involvement can be confused with lymphoma type diseases. A 35-year-old male patient with weakness, joint aches, fever, loss of appetite, weight loss, night sweating symptoms presented with the literature.

Key words: Kikuchi-Fujimoto disease, histiocytic necrotizing lymphadenitis, fever of unknown origin

Geliş Tarihi/Received: 01.02.2017 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 27.02.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

Yoğun Bakım Yan Dalı, Samsun, Türkiye

e-mail: mehtap_phlvnlr@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır