Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.53863

Nadir bir noninvaziv ventilasyon başarısızlığı nedeni: trakeal stenoz

Begüm ERGAN1,2, Kutlay AYDIN2, Merve DEMİRCİ1, Begüm GÖRGÜLÜ1, Kemal Can TERTEMİZ1, Murat Emre TOKUR2


1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir,  Türkiye

2 Intensive Care Unit, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

ÖZET

Nadir bir noninvaziv ventilasyon başarısızlığı nedeni: trakeal stenoz

Noninvaziv ventilasyon, ekstübasyon sonrası solunum yetmezliği de dahil olmak üzere birçok nedene bağlı olarak gelişen akut solunum yetmezliğinde ilk tercih tedavi yöntemidir. Burada, trakeal stenoza bağlı noninvaziv mekanik ventilasyon başarısızlığı olan bir olgu sunulacaktır. Kırk dokuz yaşında kadın hasta kardiyak arrest ve başarılı resüsitasyon sonrası yoğun bakım ünitesine alındı. İzlemde 16. günde ekstübe edilerek koroner servise transfer edildi. Serviste izleminin dördüncü gününde hastada ilerleyici nefes darlığı ve nefes almada zorluk gelişti. Arteryel kan gazı analizinde solunumsal asidoz ve orta dereceli hiperkapni saptandı. Başlangıçta ön planda kardiyojenik pulmoner ödem düşünüldü ve noninvaziv mekanik ventilasyon desteği başlandı ancak hastada tedaviye yanıt alınamadı. İstenen göğüs hastalıkları konsültasyonunda hastanın yeni gelişen stridoru olduğu fark edildi. Acil olarak yapılan fiberoptik bronkoskopisinde, trakeal stenoz olduğu görüldü. Olgumuzda olduğu şekilde ekstübasyon sonrası uygulanan noninvaziv mekanik ventilasyona yanıt alınamayan durumlarda trakeal stenoz akla gelmelidir.

Anahtar kelimeler: Noninvaziv ventilasyon, yetmezlik, trakeal stenoz, post-ekstübasyon, solunum yetmezliği

SUMMARY

A rare cause of noninvasive ventilation failure: tracheal stenosis

Noninvasive ventilation is the first line treatment of choice in acute respiratory failure in many diseases including post-extubation respiratory failure. Herein we report a case unresponsive to noninvasive ventilation due to tracheal stenosis. A 49­ year ­old female was admitted to intensive care unit after successful resuscitation of cardiac arrest. During the follow-up, she was extubated on 16th day and then transferred to the coronary ward. Four days later, she started to have progressive dyspnea and difficulty in breathing. Arterial blood gas evaluation showed respiratory acidosis with moderate hypercapnia. Noninvasive ventilation was initiated with the diagnosis of cardiogenic pulmonary edema however she did not respond to noninvasive ventilation therapy. Pulmonary consultation revealed that she had a new onset stridor. She had an urgent fiberoptic bronchoscopy which revealed severe tracheal stenosis. Tracheal stenosis should be considered in patients who do not respond to noninvasive ventilation after extubation like in our case.

Key words: Noninvasive ventilation, failure, tracheal stenosis, post-extubation, respiratory failure

Geliş Tarihi/Received: 11.03.2017 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 31.03.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Begüm ERGAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

İzmir - Türkiye

e-mail: begumergan@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır