Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Dalakta Kitle Nedeniyle Opere Edilen Bir Dalak Tüberkülozu Olgusu#
Levent KART*, Ramazan DEMİR*, Mustafa KEÇELİ**, Özlem CANÖZ***, İnci GÜLMEZ*,
Mustafa ÖZESMİ*

    *  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,
  **  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,
***  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, KAYSERİ
ÖZET
Tüberküloz organ ve sistemleri tek veya multipl olarak tutabilen, bazen teşhisi oldukça zor olan bir hastalıktır. Miliyer tüberkülozda mikronodüler dalak tutulumu nadir değildir. Ancak makronodüler tutulum veya izole dalak tutulumu oldukça nadir görülen bir organ tüberkülozu tipidir. Olgumuz üst gastrointestinal (gis) kanama nedeniyle başvuran, tesadüfen çekilen ultrasonografisinde (USG) dalakta kitle görünümü olan bir hasta idi. Eksploratris laparatomide histopatolojik olarak tüberküloz granülomlarının gösterilmesi nedeniyle izole dalak tüberkülozu kabul edilip antitüberküloz tedavi başlandı. Bu makalede organ tüberkülozları ve dalak tüberkülozu ile ilgili literatür incelendi.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, dalak, miliyer.
SUMMARY
A Patient with Spleen Tuberculosis Who was Operated for Splenic Mass
Tuberculosis is a disease that is sometimes difficult to diagnose and may involve one or more organs and systems simultaneously. In miliary tuberculosis micronodular splenic involvement is not uncommon. However, macronodular or isolated splenic involvement is very rare. Our patient was admitted to hospital because of upper gastrointestinal bleeding. Abdominal ultrasonographic examination revealed splenic mass. So, diagnostic laparatomy was made and lesions suggesting granulomas were observed. Histopatologic examination of the biopsy material was revealed granülomatous inflamation and antituberculosis therapy was begun. In this article organ tuberculosis and splenic masses were rewived.
Key Words: Tuberculosis, spleen, miliary.
# Bu makale Toraks Derneği'nin Nevşehir'deki Birinci Bahar Toplantısı'nda poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Levent KART
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
KAYSERİ
[ PDF ]
<< Geri Yazdır