Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması
Aygün ÖZTOP*, Yasemin ŞİRİN*, Vildan Avkan OĞUZ*, Rıza ÇAKMAK*

* Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri, İZMİR
ÖZET
Ocak 1998 tarihinde Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri (VSD)'ne  kayıtlı 191 olgunun verilerini retrospektif olarak değerlendirdik. Olgularımızın çoğu 20-40 yaş arasında olup, genç erişkin grubunda ve erkek idi. Eğitim durumları incelendiğinde %53.4'ü ilkokul düzeyindeydi. %42'si serbest meslek grubundandı. 150 parankim tüberkülozlu hastanın %83.44'ünde mikroskopi müspet, %82.76'sında kültür müspet bulundu. Tedavi programına iki ay veya daha fazla ara veren olgu sayısı %12.56 idi. Toplam temaslı sayısı 776 olup, %55.92'si muayane edilmiştir ve bu hastaların %1.15'de tüberküloz saptanmıştır. Tüm bu verilerin tüberküloz  ile savaşta  yapılacak yeni düzenlemelere  yardımcı olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu.
SUMMARY
The Study of Evaluation of Tuberculous Patients who Registered in Kahramanlar Tuberculous Struggle Dispensary
In this study, 191 patients who had been recorded in Kahramanlar VSD were reviewed on january 1998. The most of patients were adult young between age of 20 to 40 and male. 53.4% of cases have the level of primer school education. In 121(83.44%) patients of bacteriological investigated 150 patients sputum smear microscopy and 120 (82.76%) culture were positive. It was found out that 12.56% of patients did not have anti-tubercülosis therapy for two months or more for unknown reasons. The total number of persons having close contact with those patients was 776, of which 55.92% had medıcal examination for tubercülosis  and 1.15% of those being examination  was diagnosed to have the disease. We conclude that this type studies may be help to struggle with tubercülosis in our country.
Key Words: Pulmonary tuberculosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Aygün ÖZTOP
Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri
İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır