Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Tüberkülozun Mevsimselliği
Rezan DEMİRALAY*

* Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıklarıve Tüberküloz Anabilim Dalı, ISPARTA
ÖZET
Bu çalışma Isparta-Burdur yöresinde ve Türkiye'de tüberkülozun ortaya çıkışının mevsimselliğini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışma, 1987-1997 yılları arasında Isparta ve Burdur Verem Savaşı Dispanserleri'nde kayıtlı olan 2051 tüberküloz olgusunu ve 1987-1994 yılları arasında Türkiye genelinde kayıtlı 208134 tüberküloz olgusunu kapsadı. Tüberküloza ait bulgular Isparta Devlet Hastanesi'ne 1995-1997 yılları arasında diğer solunum sistemi hastalıkları nedeniyle olan 1641 yatış ile karşılaştırıldı. Isparta ve Burdur için tüberkülozun pik ayının Mart, Nisan ve Mayıs ayları olduğu tespit edildi. Türkiye için tüberküloz piki Mayıs ve Temmuz aylarında elde edildi. Diğer solunum sistemi hastalıkları nedeniyle yatışlar bir kış piki gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Mevsimsellik, tüberküloz.
SUMMARY
Seasonality of Tuberculosis
This study was done to investigate the seasonality of tuberculosis in Isparta-Burdur region and in Turkey. The study covered 2051 tuberculosis cases who registered in Isparta and Burdur Tuberculous Struggle Dispensaries between 1987 and 1997 and 208134 tuberculosis cases who registered in Turkey between 1987 and 1994. The results of tuberculosis were compared with the other respiratory diseases of 1641 admissions to Isparta Government Hospital between 1995 and 1997. The peak months of tuberculosis were March, April and May in Isparta and Burdur cities. For Turkey, the peak for tuberculosis occurred in May and July. Admissions for the other respiratory diseases showed a winter peak.
Key Words: Seasonality, tuberculosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Rezan DEMİRALAY
P.K. 83
ISPARTA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır