Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sigara İçen Annelerin Yenidoğan Kordon Kanı Eritropoetin Seviyeleri#
Füsun YILDIZ*, Esra BASKIN**, Erdener BALIKÇI***, Ahmet ILGAZLI*, Engin ARISOY**,
Oktay ÖZKARAKAŞ*, A. Sevim GÖKALP**, Fezan ŞAHİN****

      *  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
    **  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
   ***  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KOCAELİ
****  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Bioistatistik Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
ÖZET
Gebelik sırasında anne adaylarının sigara içmesi fetal hemodinamiyi etkileyerek, kronik hipoksiye neden olmaktatır. Bu çalışmamızda üç gruba ayırdığımız 86 annenin yenidoğanlarının kordon kanında eritropoetin (Epo) düzeylerini tespit ettik. Birinci grupta sigara içen 29 anne ve yenidoğanı, 2. grupta sigara içmeyen 30 anne ve yenidoğanı ve 3. grupta ise pasif içici 27 anne ve yenidoğanı bulunuyordu. Kordon kanı Epo seviyeleri sırasıyla 52.2 ± 5.4 mU/mL, 25.5 ± 5.3 mU/mL ve 26.4 ± 3.7 mU/mL olarak bulundu. Birinci gruptaki Epo düzeylerinde 2. ve 3. grupta karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p< 0.05). Yine 1. gruptaki Epo ve hemoglobin düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon gözlendi (p< 0.05). Bu sonuçlar bize gebelik süresince sigara içiminin yenidoğanlarda hipoksi oluşturduğunu ve yükselmiş kordon kanı Epo seviyelerinin bunun bir göstergesi olabileceğini düşündürdü.
Anahtar Kelimeler: Eritropoetin, kordon kanı, sigara.
SUMMARY
Cord Blood Erythropoietinconcentration in Neonates Born to Smoker Morhers
Maternal smoking affects fetal hemodynamics and causes a state of chronic hypoxia. In this study we studied cord blood erythropoietin (Epo) concentrations of 86 neonates who were divided into three groups. In the first group there were 29 smoker mothers and newborns, in the second group 30 nonsmoker mothers and newborns and in the third group 27 passive smoker mothers and newborns. The cord blood Epo concentrations were respectively; 52.2 ± 5.4 mU/mL, 25.5 ± 5.3 mU/mL, and 26.4 ± 3.7 mU/mL. We have found increased concentrations of Epo in the cord blood of neonates whose mothers were smokers when compared with nonsmoker and passive smoker mothers (p< 0.05). In addition there was a significant positive correlation between Epo and hemoglobin concentrations in the first group (p< 0.05). These results suggested that, maternal smoking caused fetal hypoxia and increased Epo concentrations might be a marker of this hypoxia.
Key Words: Erythropoietin, cord blood, maternal smoking.
#Toraks Derneği İkinci Kongresi'nde sunulmuştur (6-10 Mayıs 1998, Antalya).

Yazışma Adresi:
Dr. Füsun YILDIZ
P.K. 14
41900 Derince, KOCAELİ
[ PDF ]
<< Geri Yazdır