Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Oto ve Mobilya Boyacılarında Mesleksel Astım Tanısında Standart Anketlerin ve
Solunum Fonksiyon Testlerinin Yeri
İrfan UÇGUN*, Necla ÖZDEMİR*, Sinan ERGİNEL*, Mustafa KOLSUZ*

* Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
ÖZET
Standart anketlerin ve solunum fonksiyon testlerinin (SFT) mesleksel astım (MA) tanısındaki yerini belirlemek amacıyla, Eskişehir merkezinde oto boyacılığı ve mobilya boyacılığı yapan tüm boya işçilerine yüzyüze görüşme ile Amerika Göğüs Cemiyeti'nin önerdiği, MA tanısında sorulması gereken soruları da içeren modifiye bir anket ve rutin spirometre kullanıldı. Anket; işçilerin şikayetleri, bunların işle ilgisi, tatillerde-hafta sonlarında azalıp azalmadığı ve sigara alışkanlıkları ile ilgili 16 adet sorudan oluşuyordu. İşçilerin 213 tanesine ve kontrol grubuna SFT yapıldı. Şikayeti olan ve bir aylık süreyle seri PEF takibi yapmayı kabul eden 52 işçiye PEF takibi yapıldı. PEF takibinde yeterli kayıt alınan işçilerin 23 tanesine histamin ile nonspesifik bronş provakasyon testi (NSBPT) yapıldı. SFT değerleri boya işçilerinde kontrol grubuna göre düşük bulundu. MA tanısı alan 30 işçi diğerleri ile anket bilgileri açısından karşılaştırıldığında; şikayetler, şikayetlerin süresi, çalışma süresi, sigara alışkanlığı, şikayetlerin işle ilgisi yönünden iki grup arasında istatistiksel olarak da gösterilen belirgin farklılık tesbit edildi. FVC ve VC dışındaki bütün SFT parametreleri istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde boya işçileri grubunda düşük bulundu. Sonuçta anketlerin MA tanısında %90 sensitif, %34 spesifik olduğu görüldü. SFT değerlerindeki düşmenin çalışma süresi ile arttığı görüldü. MA yönünden riskli iş kollarında, ileri tanı testlerinin yapılacağı sensitize işçilerin seçiminde standart anket ve SFT'lerinin kullanılabileceği belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Mesleksel astım, tanı, solunum fonksiyon testleri, izosiyanat.
SUMMARY
The Place of Standised Questionnaires and Pulmonary Function Tests in Diagnosis of Occupational Asthma in Automobile and Furniture Painters
With the purpose of determining the place of standardised questionnaires and pulmonary function tests (PFT) in the diagnosis of occupational asthma (OA), a modified questionnaire, as recommended by the American Thoracic Society and containing the questions required for OA diagnosis and routine spirometric test, were applied all car and furniture painters working in the centre of Eskişehir. The questionnaire was comprised of 16 questions concerning the workers' complaints, their relatedness to the occupation, whether or not here was any degree of relief during holidays or weekends and smoking habits. PEF monitoring was carried out on the 52 workers who had complaints and agreed to being monitored for a period of one month. These being a sufficient number of study, non-specific bronchial provocation tests (NSBPT) with histamine were done on them. PFT values in the paint-workers were found to be low in comparison to the control group. Comparing 30 workers diagnosed as occupational asthmatics with the others, in terms of the questionnaire data established a pronounced statistical difference between the two groups in terms of duration of complaints, length of working hours, smoking habits and the occupation-relatedness of the complaint. All parameters apart from FVC and VC were found to be significantly low in a statistical sense too, in the OA group. As a result, the questionnaires were seen to be 90 % sensitive and 34 % specific in OA diagnosis. A decrease was seen in PFT values as working-hours incereased. It is clear, therefore, that they should be used when selecting for advance diagnosis sensitised workers in jobs with OA risk.
Key Words: Occupational asthma, diagnosis, pulmonary function tests isocyanate.
Yazışma Adresi:
Dr. İrfan UÇGUN
Kumlubel Mahallesi
Aydın Sokak, No: 32
26220, ESKİŞEHİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır