Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Simvastatinin Neden Olduğu Akut Pulmoner Emboliyi Taklit Eden Miyozit ve Ses Kısıklığı
Gül KARAKAYA*, Z. Toros SELÇUK*, A. Fuat KALYONCU*, Soner ÖZKAN**, Mustafa ARTVİNLİ*

  *  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Otuz yedi yaşında bir erkek hasta solda akut plöritik göğüs ağrısı nedeniyle başvurdu. Hasta son 7 hafta boyunca yüksek serum kolesterol seviyesi nedeniyle simvastatin ile tedavi ediliyordu. Fizik muayenesi, kan sayımı ve biokimyası, akciğer grafisi ve akciğer perfüzyon sintigrafisi yüksek serum kreatinin kinaz seviyesi (290 U/L) dışında normaldi. Ses kısıklığı ağrıdan 3 gün sonra ortaya çıkmıştı ve yapılan indirek laringoskopide bunu açıklayacak herhangi bir lezyon saptanmadı. Hastaya simvastatin nedeniyle ortaya çıkan disfoni ve ses kısıklığı tanısı koyuldu. İlaç kesildikten sonra 1 hafta içinde serum kreatinin kinaz seviyesi normale döndü ve göğüs ağrısı geçti. Disfoni ise 4 haftalık bir vokal fizyoterapi sonrasında düzeldi. Bizim bilgilerimize göre, daha önce simvastatinle ilişkili olarak ses kısıklığı bildirilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Disfoni, miyozit, simvastatin.
SUMMARY
Simvastatin Induced Myositis Mimicking Acute Pulmonary Embolism and Hoarseness
A 37-year-old male patient presented with acute left sided pleuritic chest pain. He was being treated with simvastatin for high serum cholesterol during the last seven weeks. His physical examination, blood counts and chemistry, chest x-ray, pulmonary perfusion scintigraphy were unremarkable except for a high serum creatinine kinase level (290 U/L). Hoarseness appeared 3 days later, and indirect laryngoscopy was unrevealing. Simvastatin induced dysphonia and myopathy was diagnosed. Upon withdrawal of the drug, the high serum creatinine kinase normalized, and chest pain disappeared within a week. Dysphonia resolved in four weeks with vocal physiotherapy. To our knowledge, hoarseness has not been previously reported in association with simvastatin.
Key Words: Dysphonia, myositis, simvastatin.
Yazışma Adresi:
Dr. Gül KARAKAYA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
06100, Sıhhıye, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır