Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.32167

Polen gıda allerjisi Sendromu

Özlem KAR KURT1, Mustafa ERKOÇOĞLU2, Mevlüt KURT3


1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Division of Occupational Diseases, Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Bolu, Türkiye

2 Division of Pediatric Allergy, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bolu, Türkiye

3 Department of Internal Medicine, Department of Gastroenterology, Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

ÖZET

Polen gıda allerjisi sendromu

Polen gıda allerjisi sendromu, bir aeroallerjen ve bir bitki-türevi antijeni arasında, IgE antikorlarının aracılık ettiği tip I çapraz reaksiyondur. Esas semptomlar, sistemik semptomlar olmaksızın, tipik olarak dudak veya ağızda uyuşma, dudak, dil, damak ve farinkste kaşıntı, karıncalanma ve şişme gibi lokalize oral semptomlardan oluşur. Mevsimsel allerjik rinit, astım ya da her ikisinin bulunduğu hastalarda daha sık görülmektedir. Çoğu hastada hafif semptomlar olması, gıdalardan kaçınılması ile düzelmesi nedeniyle gerçek sıklığı bilinmemektedir. Bu derlemede polen gıda allerjisi sendromunun özellikleri ile tanı ve tedavi yaklaşımlarını mevcut literatürler eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Polen gıda allerjisi sendromu, tanı, tedavi

SUMMARY

Pollen food allergy syndrome

Pollen food allergy syndrome, is a type I cross-reaction mediated by IgE antibodies between an aeroallergen and a plant-derived antigen. Main symptoms are typically consist of localized oral symptoms such as numbness of the lip or mouth, itching, tingling and swelling of lips, tongue, palate and pharynx without systemic symptoms. Patients with seasonal allergic rhinitis, asthma or both more frequently experience pollen food allergy syndrome. Because most patients have mild symptoms and the improvement by avoiding food, the true incidence is unknown. In this review, we aimed to discuss characteristics, diagnosis and treatment of pollen food allergy syndrome according to existing literature.

Key words: Pollen food allergy syndrome, diagnosis, treatment

Geliş Tarihi/Received: 22.12.2015 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10.11.2016

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Özlem KAR KURT

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı,

Ankara, Türkiye

e-mail: aghhozlem@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır