Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.35288

Hepatit C ve pulmoner fibrozis

Oğuzhan OKUTAN1, Ömer AYTEN1


1 Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

1 Clinic of Chest Diseases, Haydarpasa Sultan Abdulhamid Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Hepatit C ve pulmoner fibrozis

Hepatit C halen yeryüzünde en önemli infeksiyon ajanlarından biridir. Pulmoner fibrozis ve hepatit C arasındaki ilişkiyi göstermeye yönelik yapılan çalışmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. Hepatit C'nin pulmoner fibrozis gelişiminde ve alevlenmelerinde rol oynadığı düşünülse de şu ana kadar yapılan çalışmalarda bu ilişki net olarak ortaya konulamamıştır. Günümüzde hepatit C'nin pulmoner fibrozis gelişimi üzerine direkt etkilerinden ziyade diğer ekstrahepatik manifestasyanlarına benzer indirekt etkilerinden söz edilmektedir. Ancak bu indirekt etkiler bile sadece olgu bazlı çalışmalarda gösterilebilmiştir.

Anahtar kelimeler: Hepatit C, pulmoner fibrozis, interferon alfa

SUMMARY

Hepatitis C and pulmonary fibrosis

Hepatitis C is one of the most important infectious agents worldwide. There are conflicting results regarding the relationship between pulmonary fibrosis and hepatitis C. It is thought that hepatitis C may play a role in the development or exacerbations of idiopathic pulmonary fibrosis, but no clear link between hepatitis C and pulmonary fibrosis development has been demonstrated yet to date. In the recent era, indirect effects of hepatitis C rather than a direct effect are more suspected on pulmonary fibrosis. These indirect effects could also been documented only by a few case-based studies.

Key words: Hepatitis C, pulmonary fibrosis, interferon alpha

Geliş Tarihi/Received: 11.11.2016 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 28.11.2016

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Oğuzhan OKUTAN

Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İstanbul, Türkiye

e-mail: oguzhanokutan@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır