Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.10181

Geçmeyen öksürüğe neden olan tüberküloza bağlı bronkoözefageal fistül

Venkatraman INDIRAN1


1 Sree Balaji Medical College and Hospital, Division of Radiodiagnosis, Chennai, Indian

1 Sree Balaji Hastanesi ve Tıp Okulu, Diyagnostik Radyoloji Bölümü, Chennai, Hindistan

ÖZET

Geçmeyen öksürüğe neden olan tüberküloza bağlı bronkoözefageal fistül

Geçmeyen öksürük rahatsız edici bir şikayettir ve altta yatan nedenin bulunması için tetkik edilmesi gerekir. Çok sayıda nedeni olabilir. Bu çalışmada böbrek nakli yapılan bağışıklığı baskılanmış akciğer tüberkülozu bulunan ve bronkoözefageal fistüle bağlı geçmeyen öksürüğü olan genç bir hastayı sunuyoruz. Bronkoözefageal fistül bronşlarla özefagus arasında olmaması gereken geçişi tanımlar ve nadir bir durumdur. Bu durumlarda bilgisayarlı tomografinin önemini vurguladık.

Anahtar kelimeler: Öksürük, bağışıklığı baskılanmış, bronkoözefagial fistül, tüberküloz

SUMMARY

Tuberculous bronchoesophageal fistula presenting as intractable cough

Intractable cough is one of the debilitating conditions, which warrants immediate investigation to find out the underlying cause. There are numerous causes of intractable cough. We present one such young immunocompromised post renal transplant patient with pulmonary tuberculosis and severe uncontrolled cough due to bronchoesophageal fistula. Bronchoesophageal fistula representing abnormal communication between bronchus and esophagus is an uncommon condition. We emphasize the role of CT in such cases.

Key words: Cough, Immunocompromised, bronchoesophageal fistula, tuberculosis

Geliş Tarihi/Received: 27.08.2015 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20.01.2016

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Venkatraman INDIRAN

Sree Balaji Medical College and Hospital,

Division of Radiodiagnosis,

CHENNAI - INDIAN

e-mail: ivraman31@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır