Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.52766

ARIA 2016 yönetici özeti: Yaşam döngüsü boyunca hastalıkları öngörmeye yönelik
tıp uygulamaları için bütünleştirilmiş yaklaşım yolakları

Ayşe Arzu YORGANCIOĞLU1, Ömer KALAYCI2, Cemal CİNGİ3, Bilun GEMİCİOĞLU4, Ali Fuat KALYONCU5,
Iogana AGACHE6, Claus BACHERT7, Anna BEDBROOK8, George Walter CANONICA9, Thomas CASALE10,
Alvaro CRUZ11, Wytsk Ej FOKKENS12, Peter HELLINGS13, Boleslaw SAMOLINSKI14, Jean BOUSQUET15


1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

1 Deparment of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

2 Department of Child Allergy, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

3 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

3 Department of  Ear Nose Throat, Faculty of Medicine, Osmangazi University, Eskisehir, Turkey

4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

4 Deparment of Chest Diseases, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul Universtiy, Istanbul, Turkey 

5 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

5 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

6 Transilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Brasov, Romanya

6 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Transylvania University, Brasov, Romania

7 Ghent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Üst Solunum Yolları Araştırma Laboratuvarı,

Gent, Belçika

7 Department of Ear Nose Throat, Upper Respiratory Tract Research Laboratory, Faculty of Medicine, Ghent University,

Ghent, Belgium

8 Avrupa İnovasyon Ortaklığı, Etkin ve Sağlıklı Yaşlanma Referans Sitesi, Referans Bölgesi, Montpellier, Fransa

8 European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing Reference Site, Reference Area, Montpellier, France

9 Humanitas Üniversitesi Humanitas Araştırma Hastanesi, Astım ve Allerji Kliniği, Allerji Anabilim Dalı, Rozzano, Milano, İtalya

9 Department of Allergy, Personalized Medicine Clinic A Asthma and Allergy Clinic, Humanitas University Humanitas

Research Hospital, Rozzano, Milano, Italy

10 Creighton Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerji ve İmmünoloji Anabilim Dalı, Nebraska, ABD

10 Department of Immunology and Allergy, Faculty of Medicine, Creighton University, Nebraska, USA

11 Bahia Federal Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları ve Allerji Anabilim Dalı, Salvador, Brezilya

11 Department of Chest Disesases and Allergy, Federal University of Bahia, Salvador, Brasil

12 Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Amsterdam, Hollanda

12 Department of Ear Nose Throat, Faculty of Medicine, Amsterdam University, Amsterdam, Netherlands

13 Mikrobioloji ve İmmunoloji Bölümü, Klinik İmmunoloji Laboratuvarı, Leuven, Belçika

13 Division of  Microbiology and Immunology, Clinical Immunology Laboratory, Leuven, Belgium

14 Varşova Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çevresel Tehlikeler ve Allerji Önleme Bölümü, Varşova, Polonya

14 Division of Environmental Hazards and Allergy Prevention, Warszawa University, Polond

15 Avrupa İnovasyon Ortaklığı, Etkin ve Sağlıklı Yaşlanma Referans Sitesi, Referans Bölgesi, Kronik Hastalıklar,

Montpellier, Fransa

15 European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing Reference Site, Reference Area, Macvia-France,

Contre Les Maladies Chroniques Pour Unvieillissement Actif En France, Montpellier, France

ÖZET

ARIA 2016 yönetici özeti: Yaşam döngüsü boyunca hastalıkları öngörmeye yönelik tıp uygulamaları için bütünleştirilmiş yaklaşım yolakları

Allerjik Rinit ve Astım Üzerine Etkisi "Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA)" Girişimi 1999'da gerçekleştirilen bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalıştayı sırasında başlamıştır. ARIA amaçları başlangıçta (i) yeni bir allerjik rinit sınıflaması önermek (ii) astım ve rinitde çoklu-morbidite kavramını desteklemek ve (iii) bütün paydaşlarla birlikte tüm ülkeler ve topluluklarda küresel kullanım için rehberler geliştirmektir. Halen 70'in üzerinde ülkede kullanılmakta olan ARIA rehberi, şimdi bireysel tedavi ve hastalıkların öngörülmesi konularında, gelişmekte olan teknolojilerin yerleşmesi konusuna odaklanmaktadır. MASK (MACVIA [(Contreles MAladies Chroniques pour un VIeillissement Actif)-ARIA Sentinel NetworK) (Sağlıklı ve aktif yaşlanma için kronik hastalıklarla savaş-ARIA gözetmen ağı)] multidisipliner gruplar veya hastaların kendileri tarafından rinit ve astımın tedavi edilmesini sağlamaya olanak sağlayacak mobil teknolojiyi kullanıp tedavi yolakları geliştirir. Bunun için 20 ülke ve 15 dilde bir uygulama (App) (android ve iOS) mevcuttur. Bu uygulama semptom kontrolü ve iş üretkenliğini ölçmek için bir görsel analog çizelge sistemiyle birlikte, klinik değerlendirme için destekleme sistemi de kullanmaktadır. Sistem, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının kullanımı için birbiriyle iletişimli tabletler kullanır. Bu geliştirme stratejisi, Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma konusunda Avrupa İnovasyon Ortaklığı'nın (EIP on AHA: European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) önerilerini kullanır. Bu yeni ARIA yaklaşımının hedefi, hastalığın yol açtığı sağlık ve sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için rinit yakınmaları olanlara yaş, cins sosyoekonomik durum gözetmeksizin aktif ve sağlıklı bir yaşam sunmaktır.

Anahtar kelimeler: ARIA, rinit, ICP, aktif ve sağlıklı yaşlanma konusunda Avrupa İnovasyon Ortaklığı, mobil teknoloji, entegre tedavi yolakları

SUMMARY

ARIA 2016 executive summary: integrated care pathways for predictive medicine across the life cycle

The Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) initiative commenced during a World Health Organization (WHO) workshop in 1999. The initial goals were (i) to propose a new allergic rhinitis classification, (ii) to promote the concept of multi-morbidity in asthma and rhinitis and (iii) to develop guidelines with all stakeholders for global use in all countries and populations. ARIA- disseminated and implemented in over 70 countries globally- is now focusing on the implementation of emerging technologies for individualized and predictive medicine. MASK (MACVIA (Contre les MAladies Chroniques pour un VIeillissement Actif)-ARIA Sentinel NetworK) uses mobile technology to develop care pathways in order to enable the management of rhinitis and asthma by a multi-disciplinary group or by patients themselves. An App (Android and iOS) is available in 20 countries and 15 languages. It uses a visual analogue scale to assess symptom control and work productivity as well as a clinical decision support system. It is associated with an inter-operable tablet for physicians and other health care professionals. The scaling up strategy uses the recommendations of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. The aim of the novel ARIA approach is to provide an active and healthy life to rhinitis sufferers, whatever their age, sex or socio-economic status, in order to reduce health and social inequalities incurred by the disease.

Key words: ARIA, rhinitis, ICT, EIP on AHA, mobile technology, AIRWAYS ICPs

Geliş Tarihi/Received: 22.02.2017 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 27.02.2017

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Ayşe Arzu YORGANCIOĞLU

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

MANİSA - TURKEY

e-mail: arzuyo@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır