Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9986

Wegener granülomatozis akciğer tutulumunda bilgisayarlı tomografi bulguları: Resimlerle bir konu

Necdet POYRAZ1, Celalettin KORKMAZ2, Durdu Mehmet YAVŞAN2, Suat KESKİN1, Turgut TEKE2, Kemal ÖDEV1


1 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

1 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

2 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

ÖZET

Wegener granülomatozis akciğer tutulumunda bilgisayarlı tomografi bulguları: Resimlerle bir konu

Wegener granülomatozis, akciğerde en iyi bilgisayarlı tomografide tanımlanan, değişik bulgularla ortaya çıkabilen nekrotizan granülomatöz bir vaskülittir. Görüntüleme bulguları kaviteleşebilen nodül veya kitleler; konsolidasyon ve buzlu cam yoğunluklarıdır. Wegener granülomatozis pnömoni, malignite ve infeksiyon dışı inflamatuvar hastalıkları taklit edebilir. Bu resimli derlemenin amacı Wegener granülomatozisin akciğer tutulumunda karakteristik bilgisayarlı tomografi bulgularını göstermektir.

Anahtar kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, granülomatoz, pulmoner, vaskülit

SUMMARY

Computed tomography findings in pulmonary involvement of wegener's granulomatosis: Pictorial review

Wegener's granulomatosis is a necrotising granulomatous vasculitis which has a variable manifestations in the chest that are best described on computed tomography. Imaging findings may include masses or nodules, which may cavitate; consolidations and ground-glass opacities. Wegener's granulomatosis can mimic pneumonia, malignancy, and noninfectious inflammatory diseases. The purpose of this pictorial essay is to demonstrate the characteristic computed tomography findings of pulmonary Wegener's granulomatosis.

Key words: Computed tomography, granulomatous, pulmonary, vasculitis

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Necdet POYRAZ

Necmettin Erbakan Üniversitesi,

Radyoloji Anabilim Dalı,

KONYA - TURKEY

e-mail: necdetpoyraz@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır