Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.9268

Türkiye'de tıp etiği bağlamında tüberküloz tedavisi

Müge DEMİR1, Nüket ÖRNEK BÜKEN1


1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1 Department of History of Medicine and Medical Ethics, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

ÖZET

Türkiye'de tıp etiği bağlamında tüberküloz tedavisi

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip tüberküloz, sadece tıbbi yönden değil aynı zamanda sosyal ve etik açıdan önemli bir halk sağlığı sorunu olan, ciddi bir hastalıktır.

Tüberküloz tedavisinin bulunması ve insanların yaşam koşullarının iyileşmesi sonucu, tüberküloz sorununun çözüldüğüne inanılmış ve tüm dünyada 80'lerden itibaren tüberküloz mücadelesi gerilemiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1993'te acil olarak tüberkülozla mücadeleye başlamak için bir bildiri yayınlamıştır. DSÖ'nün raporu "Global Tüberküloz Kontrolü 2014"e göre, tüberküloz hala dünyanın en çok öldüren infeksiyon hastalığından biridir.

Bu makalede tıp etiğinin ihmal ettiği önemli konulardan biri olan tüberküloz, başkasına hastalığı bulaştırmadan kaçınma konusunda bireylerin sorumlulukları, baskıcı sosyal dışlama, üçüncü kişilere bildirme zorunluluğu, sağlık çalışanlarının bulaşıcı hastalıkları tedavi etme görevi ve adaletten bahsedilecektir. Bu makalenin amacı tıp etiği bağlamında Türkiye'de tüberküloz tedavisinin var olan durumunu ortaya koymaktır.

Anahtar kelimeler: Bulaşıcı hastalıklar, tıp tarihi, tıp etiği, halk sağlığı etiği

SUMMARY

Treatment of tuberculosis in Turkey in terms of medical ethics

Having a history as old as the history of humanity, Tuberculosis (TB) is a serious disease and it is regarded as an important a public health problem not only for its medical aspect but also for its social and ethical aspects.

As a result of the discovery of the cure for TB and the improvement of humans' living conditions, the TB problem was believed to be solved and a relaxation in the battle against TB was observed around the world by 1980s.

World Health Organization (WHO) declared a state of emergency for the battle against TB in 1993. According to the "Global Tuberculosis Control 2014" which was published by WHO, TB remains one of the world's deadliest communicable diseases.

This article argues that tuberculosis is one of the most important neglected topics in medical ethics as regards individual obligations to avoid infecting others, coercive social distancing measures, third-party notification, health workers' duty to treat contagious patients, and justice.The purpose of this article is provide a picture of the current situation of TB treatment in Turkey in terms of medical ethics.

Key words: Infectious diseases, history of medicine, medical ethics, public health ethics

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Müge DEMİR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı,

ANKARA - TURKEY

e-mail: mdemir@hacettepe.edu.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır