Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Spontan Pnömotoraks ile Prezente Olan Bir Bronkosentrik Granülomatozis Olgusu
Ömer SOYSAL*, Münire GÖKIRMAK**, Akın KUZUCU*, Bülent MIZRAK***, Canan HASANOĞLU**

    *  İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
  **  İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
***  İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji Anabilim Dalı, MALATYA
ÖZET
Bronkosentrik granülomatozis sürekli inflamatuvar stimülus ile oluşan bir kronik granülomatöz akciğer hastalığıdır. Distal hava yollarında tıkanma, duvar ülserasyonu ve destrüksiyon ve bronşiyol duvarı ve çevresinde nekrotizan granülomlarla karakterizedir. Spontan pnömotoraks ile prezente olan 39 yaşında astmatik bir bronkosentrik granülomatozis olgusu sunulmuştur. Olgu, düzelmeyen pnömotoraks nedeniyle opere edilmiş ve torakotomi esnasında alınan biyopsi ile teşhis edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bronkosentrik granülomatozis.
SUMMARY
A Case of Bronchocentric Granulomatosis Presented with Spontaneous Pneumothorax
Bronchocentric granulomatosis is a chronic granulomatous pulmonary disease which develops with continuos inflamatory stimulus. It is characterized with obstruction, wall ulceration and destruction in distal airways, and necrotizing granulomas around and in the walls of bronchioles. We report a 39 year-old asthmatic man with bronchocentric granulomatosis presented with spontaneous pneumothorax. He is operated on for unresolved pneumothorax and diagnosed with the biopsy taken during thoracotomy.
Key Words: Bronchocentric granulomatosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Ömer SOYSAL
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
MALATYA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır