Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Wegener Granülomatozisi (Olgu Sunumu)
Ahmet AKKAYA*, Erhan TURGUT*, Ünal ŞAHİN*, Aliye SARI**, Mustafa TÜZ***

    *  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
  **  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,
***  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA
ÖZET
Tüm organları tutabilen sistemik bir vaskülit olan Wegener granülomatozisinde (WG) sıklıkla akciğerlerin de tutulumu söz konusudur. Nekrotizan özelliği nedeniyle kaviter lezyonların gelişmesi başta maligniteler ve tüberküloz olmak üzere pek çok hastalıkla ayırıcı tanı gerektirmektedir. Tutulan sistemlere ait bulgular yanında akciğer lezyonlarının seyri de her olguda değişik olmakta ve klinisyen için tanı zorlaşmaktadır. İlk semptomu işitme kaybı olan otuzbeş yaşındaki kadın olgunun, üst ve alt solunum yolları yanı sıra renal ve nörolojik tutulumunun olması ve tedaviye olumlu yanıt alınması nedeniyle sunmayı uygun bulduk.
Anahtar Kelimeler: Wegener granülomatozisi, tanı, tedavi.
SUMMARY
Wegener Granulomatosis (Case Report)
Wegener Granulomatosis (WG), a systemic vasculitis, affecting all organs frequently involves lungs. Because of its necrotizing nature, it causes cavitary lung lesions. It must be differentiated from many diseases, particularly malign tumors and pulmonary tuberculosis infection. As the signs of involved organs and course of pulmonary lesions are different for all cases, the diagnosis is difficult. A thirty five years old woman, who had auditory impairment as baseline symptom, involvement upper and lower respiratory tract, diagnosed WG. Besides the respiratory system, neurologic and renal involvements were also present. WG case with multiple organ involvement and respond to treatment was discussed in this case presentation.
Key Words: Wegener granulomatosis, diagnosis, treatment.

Yazışma Adresi:
Dr. Erhan TURGUT
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
ISPARTA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır