Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Astmada Polisakkarid Pnömokok Aşısının
IgG ve IgG2 Düzeylerine Etkisi#
Erdener BALIKÇI*, Füsun YILDIZ**, İbrahim KATIRCIOĞLU*, Fahriye KESKİN*,
İlknur EGECE**, Hüseyin ÇEBİ**, Recep BİNGÖL*, Oktay ÖZKARAKAŞ**

  *  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
**  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ
ÖZET
?Streptococcus pneumoniae? insanlar için oldukça potent bir ajandır ve toplumsal kökenli pnomonilerin %50'sinden sorumludur. Bu oran KOAH ve astım gibi hastalıkları da içeren bazı belirli risk gruplarında daha da artar. Bu yüzden 46 hastayı Pneumo 23 (Pasteur Merieux Connaught) aşısı ile aşılayarak oluşan IgG ve IgG2 antikor seviyelerini ELISA yöntemi ile saptadık ve sonuçları 42 sağlıklı bireyin serumu ile karşılaştırdık. 28/46 (%60.9) hastada aşılama öncesi düşük titrelerde IgG ölçümlendi. Aşılama sonrası ise 44/46 (%95.7) hastada yüksek titrelerde koruyucu IgG saptandı. Aşılama öncesi ve sonrası koruyucu IgG2 seviyeleri sırasıyla 10/46 (%21.7) ve 34/46 (%73.9) olarak bulundu. Aşılama öncesi ve sonrası IgG ve IgG2 seviyeleri karşılaştırıldığında her ikisinde de istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p< 0.05). Bu bulgular bize KOAH ve astım gibi risk grubu hastalarda pnömokok aşısının klinik kullanımının koruyucu özelliği olduğunu gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Pnömokok aşısı, KOAH, astım, koruyucu antikor.
SUMMARY
The Effects of Pneumococcal Polysaccharide Vaccine to IgG and IgG2 Responses in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Copd) and Asthma
?Streptococcus pneumoniae? is a very potent agent for human beings and is responsible for 50% of community acquired pneumoniaes. This ratio increases in certain risk groups which include Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and bronchial asthma. Thus, 46 patients were vaccinated by Pneumo 23 (Pasteur Merieux Connaught). Antibody levels: IgG and IgG2 were measured by ELISA method. Results were compared with 42 normal sera. Low titres of protective IgG levels were found in 28/46 (60.9%) patients before vaccination. After vaccination high titres of protective IgG levels were measured in 44/46 (95.7%) patients. The percentage of patients who had protective levels IgG2 before and after vaccination were found as 10/46 (21.7%) and 34/46 (73.9%) respecively. When we compared IgG and IgG2 levels before and after vaccination, both levels were found to be significantly increased (p< 0.05). We have concluded that clinic use of pneumococcal vaccines provide protection for patients in risk groups such as COPD and asthma.
Key Words: Pneumococcal vaccination, COPD, asthma, preventive antibody.
# Birinci Dünya Aşı ve İmmünizasyon Kongresi'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Füsun YILDIZ
PK 14, 41900
Derince, KOCAELİ
[ PDF ]
<< Geri Yazdır