Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Anjiotensin-Konverting Enzim İnhibitörleri ve Öksürük
Ünal ŞAHİN*, Ahmet ALTINBAŞ**, Ercan TUNÇ***, Mehmet ÜNLÜ*, Ahmet AKKAYA*

    *  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
  **  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
***  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA
ÖZET
Tedaviye dirençli kuru öksürük anjiotensin-konverting enzim (ACE) inhibitörü tedavisi sırasında oluşan en önemli ve sık komplikasyonlardan birisidir. Çeşitli çalışmalarda öksürük komplikasyonuna %0.2-34.1 gibi değişen oranlarda rastlanılmıştır. Bu çalışmanın amacı merkezimiz dahiliye polikliniğinde takip edilen hipertansif hastalarda ACE inhibitörüne bağlı öksürük insidansını ve bunun cinsiyet, yaş, tedavi süresi ve dozla ilişkisini belirlemektir. Çalışmaya toplam 356 kişi katılmıştır (214 kadın, 142 erkek). Hastalar 6-18 ay süresince takip altında tutulmuşlardır. Doksanbir hasta enalapril, 77 hasta lisinopril, 72 hasta benazepril, 60 hasta cilazapril, 56 hasta perindopril tedavisi almıştır. Tedavi esnasında 27 hastada (%7.58) ilaca bağlı öksürük yakınması oluşmuştur. Olguların kişisel anamnezlerinden öksürük insidansı enalapril, lisinopril, benazepril, cilazapril, perindopril için sırasıyla, %17.58, %6.49, %4.16, %2.85, %1.78 olarak saptanmıştır. Hastaların tümünde ilaç bırakıldıktan 2 gün-1 hafta içerisinde öksürük kesilmiştir. İlaç dozu ve yaşla öksürük arasında korelasyon yokken, kadın hastalarda öksürük yakınması anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öksürük, anjiotensin-konverting enzim inhibitörü.
SUMMARY
Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Cough
Persistent dry cough is one of the most common side-effects during therapy with ACE inhibitors. In patients treated with ACE inhibitors, cough occurs in variable percentage between 0.2% to 34.1%. The aim of the present study was to evaluate the true frequency of cough induced by treatment with ACE inhibitors in hypertensive patients and to determine various possibly correlated parameters, including sex, duration of therapy and type and dose of ACE inhibitors. A total of 356 patients, 142 males and 214 females, 34-75 years of age, were treated with ACE inhibitors for a period of 6-18 months. Patients were treated with one of the following ACE inhibitors: enalapril 10-20 mg/day (n= 91), lisinopril 5-20 mg/day (n= 77), benazepril 5-10 mg/day (n= 72), cilazapril 1-5 mg/day (n= 70) and perindopril 2-4 mg/day (n= 56). During treatment with ACE inhibitors persistent dry cough occured in 27 patients, 22 women and 5 men, giving a frequency of 7.58%. Spontaneously declared cough incidence in enalapril, lisinopril, benazepril, cilazapril and perindopril groups were 17.58%, 6.49%, 4.16%, 2.85%, 1.78%, respectively. Cough was not dose related and resolved within 2 days to 1 week after discontinuing the medication. There was no significant difference between the groups regarding mean age, but the sex difference between the groups was statistically significant.
Key Words: Cough, angiotensin- converting enzyme inhibitor.
Yazışma Adresi:
Dr. Ünal ŞAHİN
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
32040, ISPARTA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır