Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8132

İleri yaşta bir olguda Scimitar sendromuna ait ÇKBT bulguları

Canan ALTAY1, Naciye Sinem GEZER1, Işıl BAŞARA1, Pınar BALCI1, Eyüp Sabri UÇAN2


1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

1 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

ÖZET

İleri yaşta bir olguda Scimitar sendromuna ait ÇKBT bulguları

Scimitar sendromu sağ akciğer venöz dönüşünün anormal olarak inferior vena kavaya olduğu nadir bir vasküler anomalidir. Biz burada ileri yaşta tanı alan bir Scimitar sendromlu olguyu sunmaktayız.

Anahtar kelimeler: Scimitar sendromu, ÇKBT

SUMMARY

MDCT findings of Scimitar syndrome in an elderly patient

Scimitar syndrome is a rare congenital vascular anomaly characterized by abnormal venous drainage of the right lung to the inferior vena. We report here a case who is diagnosed late with Scimitar syndrome.

Key words: Scimitar syndrome, MDCT

Geliş Tarihi/Received: 10.08.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16.09.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Canan ALTAY

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Radyoloji Anabilim Dalı,

Mithatpaşa Cad.

İnciraltı İZMİR - TURKEY

e-mail: cananaltay@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır