Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8196

Bronşiyal termoplasti; astımda yeni tedavi seçeneği

Zehra YAŞAR1, Erdoğan ÇETİNKAYA2


1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

2 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

2 Clinic of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

ÖZET

Bronşiyal termoplasti; astımda yeni tedavi seçeneği

Bronşiyal termoplasti, maksimal medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan orta ve ağır astımlı hastaların tedavisinde hava yollarına radyofrekans enerjisi kullanılarak kontrollü şekilde termal enerji uygulayan ve hava yolu düz kas kütlesinin azaltılmasını hedefleyen nonfarmakolojik tedavi seçeneğidir. İşlem bilinçli sedasyon altında ayaktan, bir saatten daha kısa süren üçer hafta ara ile üç bronkoskopi seansı şeklinde gerçekleştirilir. Bronşiyal termoplasti ile, orta ve ağır astımlı hastalarda yaşam kalitesinde düzelme, şiddetli alevlenmelerde, acil servis başvurularında ve iş/okul günü kayıplarında anlamlı azalmalar tespit edilmiştir. Hasta konforu ve güvenliği için dikkatli hasta yönetimi önemlidir. Bu derlemede, bronşiyal termoplasti hakkında yapılmış klinik çalışmaların, etkinliğine dair kanıtların, mevcut protokollerin ve hasta yönetiminin güncel bilgiler ışığında gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Bronşiyal termoplasti, astım, hasta yönetimi

SUMMARY

Bronchial thermoplasty; a new treatment modality in asthma

Bronchial thermoplasty is a non-drug treatment modality for moderate-to-severe asthma that involves the delivery of radio frequency energy to the airway wall in a precisely controlled manner to reduce excessive airway smooth muscle. Bronchial thermoplasty is performed under conscious sedation and completed in three bronchoscopy sessions, each lasting less than one hour, and each spaced apart by about three weeks. Bronchial thermoplasty has been demonstrated to reduce severe exacerbations, emergency rooms visits for respiratory symptoms, and time lost from work, school and other daily activities and improve asthma control and quality of life in patients with moderate-to-severe asthma. Adequate patient management is important for patient comfort and safety. In this review, we aim to discuss clinical studies , the evidence for the efficacy of bronchial thermoplasty, the importance of careful patient selection, patient preparation, patient management, procedure

Key words: Bronchial thermoplasty, asthma, patient management

Geliş Tarihi/Received: 25.08.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16.09.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Zehra YAŞAR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Gölköy, BOLU - TURKEY

e-mail: zehraasuk@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır