Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.7885

Önemli bir beraberlik: interstisyel akciğer  hastalıklarıve uyku ilişkili solunum bozuklukları

HandanİNÖNÜ KÖSEOĞLU1, Asiye KANBAY2, Oğuz KÖKTÜRK3


1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey

2 Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Medeniyet University, Istanbul, Turkey

3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye 

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

ÖZET

Önemli bir beraberlik: interstisyel akciğer hastalıkları ve uyku ilişkili solunum bozuklukları

İnterstisyel akciğer hastalıkları (İAH); akciğerlerde interstisyum, alveoller, küçük hava yolları ve damarları tutabilen, inflamasyon ve fibrozis gelişimi sonucu akciğer parankimini difüz olarak etkileyen, solunum yetmezliğine yol açarak ölümle sonuçlanabilen hastalıklardır. Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS); sistemik sonuçlarla seyreden, diğer solunum sistemi hastalıklarıyla birliktelik gösterdiğinde morbidite ve mortalitesi artan bir bozukluktur. OSAS ile kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, İAH, kistik fibrozis gibi diğer akciğer hastalıklarının birlikteliği ‘‘overlap sendrom'' olarak tanımlanmaktadır. OSAS'ın karakteristik özelliği olan, gece boyu tekrarlayan oksijen desatürasyonları nedeniyle, İAH-OSAS birlikteliğinde altta yatan akciğer hastalığının progresyonu hızlanmaktadır. Bu nedenledir ki, İAH'lı olgularda yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve hastalık progresyonunun yavaşlatılmasında eşlik eden OSAS'ın erken tanısı ve tedavisi hayati önem arz etmektedir. Bu derlemede İAH-OSAS birlikteliği çeşitli yönleriyle ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler: İnterstisyel akciğer hastalığı, obstrüktif uyku apne sendromu, hipoksemi, solunum yetmezliği

SUMMARY

An important concomitancy: interstitial lung diseases and sleep related breathing disorders

Interstitial lung diseases (ILD), are a group of diseases which can involve pulmonary interstitium, small airways, and vessels, and diffusely affect pulmonary parenchyma as a consequence development of inflammation, and fibrosis leading to respiratory failure, and finally death. Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a disorder which courses with its systemic outcomes, and increasing morbidity, and mortality when accompanied with other respiratory system diseases. Concomitancy of OSAS with other lung diseases including chronic obstructive pulmonary disease, asthma, ILD, cystic fibrosis is termed as ‘‘overlap syndrome''. Because of characteristic feature of OSAS ie. recurrent oxygen desaturations during night hours, ILD-OSAS concomitancy accelerates progression of underlying lung disease. Therefore, in cases with ILD, early diagnosis, and treatment of comorbid OSAS conveys vital importance in that this approach improves quality of life of the patients, and slows down progression of the disease. In this review ILD-OSAS concomitancy will be analyzed from its various aspects.

Key words: Interstitial lung disease, obstructive sleep apnea syndrome, hypoxemia, respiratory failure

Geliş Tarihi/Received: 14.06.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 26.06.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

60100, TOKAT - TURKEY

e-mail: handaninonu@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır