Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.8317

Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme

Adem KARAMAN1, Mustafa KAHRAMAN2, Erol BOZDOĞAN3, Fatih ALPER4, Metin AKGÜN5


1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

1 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey

2 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye

2 Department of Radiology, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey

3 Özel Sevgi Can Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Adana, Türkiye

3 Department of Radiology, Private Sevgi Can Hospital, Adana, Turkey

4 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aziziye Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Erzurum, Türkiye

4 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Ataturk University, Aziziye Research Hospital, Erzurum, Turkey

5 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aziziye Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Erzurum, Türkiye

5 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ataturk University, Aziziye Research Hospital, Erzurum, Turkey

ÖZET

Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme

Toraksta manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile sadece morfolojik değerlendirme yapabilmekteyken artık günümüzde difüzyon ağırlıklı görüntüleme gibi fonksiyonel incelemeleri de kullanabilmekteyiz. Hareketi azaltıcı yazılımlar, çoklu kanal kullanımı, paralel görüntüleme ve hızlı sekanslar gibi yeni teknolojiler sayesinde toraksta artık doyurucu kalitede görüntüler alınmaktadır. Son yıllarda çok sayıda toraks MRG çalışmalarında umut verici sonuçlar yayınlanmıştır. Radyasyon içermediği için bazı endikasyonlar da bilgisayarlı tomografinin alternatifi olabileceği görülmektedir. Bu derlemede difüzyon MR incelemenin akciğer ve mediasten patolojilerinde hangi durumlarda nasıl uygulandığıyla ilgili yapılan güncel çalışmaları gözden geçirdik ve toraks patolojilerinin tanımlanmasında, karakterizasyonunda ne tür bilgiler sağladığını ortaya koymaya çalıştık.

Anahtar kelimeler: Difüzyon MRG, toraks, nodül, kanser

SUMMARY

Diffusion magnetic resonance imaging of thorax

Although magnetic resonance imaging (MRI) of Thorax is only useful for morphological evaluation, currently we can use it for functional evaluation such as diffusion weighted imaging. Currently, we can obtain higher quality images because of new technologies such as software that decrease motion artefact, use of multi-channel, parallel imaging and fast sequences. Many promising results of thorax MRI have been published. It may also be an alternative to thorax computed tomography in some indications without radiation exposure risk. In this review, we evaluated current literature on use of DWI MRI examination on the pathologies of lungs and mediastinum and aimed to present what kind of information is provided on recognition and characterization of thoracic pathologies.

Key words: Diffusion MRI, thorax, nodule, cancer

Geliş Tarihi/Received: 15.09.2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16.09.2014

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Adem KARAMAN

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Radyoloji Anabilim Dalı,

ERZURUM - TURKEY

e-mail: drkaraman77@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır