Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6215

Katamenial hemoptizi: Olgu sunumu

Aylin OKUR1, Bayram METİN2, Yavuz Selim İNTEPE3, Halil İbrahim SERİN1


1 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Bozok University, Yozgat, Turkey

1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

2 Department of Thoracic Surgery, Faculty of Medicine, Bozok University, Yozgat, Turkey

2 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

3 Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Bozok University, Yozgat, Turkey

3 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye

ÖZET

Katamenial hemoptizi: Olgu sunumu

Bu yazıda, mensturasyon döneminde tekrarlayan hemoptizi şikayetiyle başvuran 25 yaşında kadın hasta sunulmaktadır. Mensturasyon döneminde çekilen toraks tomografisinde sol akciğer alt lob süperiyorda buzlu cam dansitesi ve asiner nodüler görünümler saptandı. Mensturasyon dışı dönemde çekilen toraks tomografisi normaldi. Klinik ve radyolojik bulguları ile katamenial hemoptizi düşünüldü. Akciğerde nadir görülen bir hastalık olan pulmoner endometriyozis olgusunu, literatür eşliğinde sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Hemoptizi, mensturasyon, pulmoner endometriyozis

SUMMARY

Catamenial hemoptysis: a case report

Herein we present a 25-year-old female patient who was admitted with recurrent hemoptysis in menstrual period. At the thorax computed tomography taken during menstruation of patient, diffuse ground glass density and acinar nodules at superior segment of lower lobe at left lung were detected. There was no this findings at the thorax tomography taken in non-menstruation period. Therefore, patient was considered catamenial hemoptysis with clinical and radiological findings. Pulmonary endometriosis is rarely seen disease of the lung, so we are presenting it in the light of the literature knowledge.

Key words: Hemoptysis, menstrual period, pulmonary endometriosis

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Aylin OKUR

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Radyoloji Anabilim Dalı,

YOZGAT - TURKEY

e-mail: draylinokur@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır