Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6872

Küçük hücreli akciğer kanseri, cilt metastazı

Koichi KURISHIMA1, Katsunori KAGOHASHI1, Gen OHARA1, Kunihiko MIYAZAKI2, Mio KAWAGUCHI2,
Norio TAKAYASHIKI3, Hiroaki SATOH1


1 Department of Respiratory Medicine, Mito Medical Center, Tsukuba University, Ibaraki, Japan

1 Tsukuba Üniversitesi Mito Tıp Merkezi, Solunum Hastalıkları Anabilim Dalı, Ibaraki, Japonya

2 Department of Respiratory Medicine, Faculty of Medicine, Tsukuba University, Ibaraki, Japan

2 Tsukuba Üniversitesi Tıp Fakültesi, Solunum Hastalıkları Anabilim Dalı, Ibaraki, Japonya

3 Department of Pathology, Mito Medical Center, Tsukuba University, Ibaraki, Japan

3 Tsukuba Üniversitesi Mito Tıp Merkezi, Patoloji Anabilim Dalı, Ibaraki, Japonya

ÖZET

Küçük hücreli akciğer kanseri, cilt metastazı

Cilt metastazı olan olgularda daima birçok organda yaygın metastazlar bulunmaktadır. Burada, küçük hücreli akciğer kanser (KHAK)'li ve cilt metastazlı nadir görülen bir olgu sunulmaktadır. Hasta platin- bazlı kemoterapi ile tedavi edildi ve tedavi yanıtı, parsiyel yanıt olarak değerlendirildi. Hastalık yavaş seyirli bir progresyon gösterdi ve olgu tanıdan 16 ay sonra kaybedildi. KHAK'li hastalarda tipik olsun olmasın deri lezyonları saptandığında, biyopsi düşünülmelidir. En sık tutulum bölgesi gövde olmasına rağmen, KHAK'li hastalarda böyle lezyonlar görüldüğünde şüphelenilmesi önemlidir.

Anahtar kelimeler: Cilt metastazı, küçük hücreli akciğer kanseri

SUMMARY

Skin metastasis from small cell lung cancer

Patients with skin metastasis always had disseminated metastases in many organs. We herein report an unusual case with skin metastasis from small cell lung cancer (SCLC). The patient was treated with platinum-containing chemotherapy, and the response to the therapy was evaluated as partial response. The patient had slowly progressive disease and died of SCLC 16 months after the diagnosis of the diseases. If skin lesions, whether it may be typical or not, are found in SCLC patients, biopsy from the lesion would be considered to perform. Although trunk may be the most common sites, it is important to suspect such metastasis occurs in patients with SCLC.

Key words: Skin metastasis, small cell lung cancer

Yazışma Adresi (Address for Correspondence)

Dr. Hiroaki Satoh

Tsukuba Üniversitesi Mito Tıp Merkezi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Miya-machi 3-2-7, Mito, 310-0015,

IBARAKI - JAPAN

e-mail: hirosato@md.tsukuba.ac.jp

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır