Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6585
Yaşlı hastada küçük pnömotoraksın girişimsel olmayan tedavisi

Yaşlı hastada küçük pnömotoraksın girişimsel olmayan tedavisi

Katsunori KAGOHASHI1, Gen OHARA1, Koichi KURISHIMA1, Hiroaki SATOH1


1 Tsukuba Üniversitesi Mito Tıp Merkezi, Solunum Hastalıkları Anabilim Dalı, Ibaraki.

ÖZET

Yaşlı hastada küçük pnömotoraksın girişimsel olmayan tedavisi

Yaşlı hastada küçük pnömotoraksın girişimsel olmayan tedavisi oldukça nadir bildirilmiştir. Toraks bilgisayarlı tomografide %20'nin altındaki küçük pnömotoraksların girişimsel olmayan başarılı tedavisi 3 hastada gösterilmektedir. Akciğer grafisi ve dikkatli kardiyopulmoner monitörizasyon ile küçük pnömotorakslarda girişimsel olmayan tedavi yaşlı hastalarda bir seçenek olabilir.

Anahtar Kelimeler: Pnömotoraks, yaşlı

SUMMARY

Non-interventional management of small pneumothorax in the very elderly

Katsunori KAGOHASHI1, Gen OHARA1, Koichi KURISHIMA1, Hiroaki SATOH1


1 Department of Internal Medicine, Mito Medical Center, Tsukuba University, Ibaraki, Japan.

2 Division of Respiratory Medicine, Faculty of Medicine, Tsukuba University, Ibaraki, Japan.

The non-interventional management (NIM) of elderly patients with small pneumothorax has rarely reported. We show herein three elderly cases of successful treated with NIM for small pneumothorax (< 20% on chest computerized tomography scan). With adequate evaluation of chest radiographs and careful cardiopulmonary monitoring, we evaluated that NIM for small pneumothorax can be a possible therapeutic choice even in the elderly.

Key Words: Pnuemothorax; elderly.

Tuberk Toraks 2013; 61(4): 342-345 • doi:10.5578/tt.6585

Geliş Tarihi/Received: 01/11/2013 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 17/11/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Hiroaki SATOH,

Tsukuba Üniversitesi Mito Tıp Merkezi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Miya-machi 3-2-7, Mito, 310-0015, Ibaraki - Japan

e-mail: hirosato@md.tsukuba.ac.jp

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır