Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.4066
Postnatal oral hydrocortisone in treatment of bronchopulmonary dysplasia: an observational study

Bronkopulmoner displazi tedavisinde postnatal oral hidrokortizon tedavisi:
Gözlemsel bir çalışma

Banu MUTLU, Gonca SANDAL, Gözde KANMAZ, Zeynep ERASLAN, Ömer ERDEVE, Şerife Suna OĞUZ,
Uğur DİLMEN


Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara.

ÖZET

Bronkopulmoner displazi tedavisinde postnatal oral hidrokortizon tedavisi: Gözlemsel bir çalışma

Giriş:Çalışmamızın amacı, bronkopulmoner displazi tedavisi için hidrokortizonun düşük dozda bile etkili ve güvenli bir alternatif tedavi olduğunu belirlemektir.

Materyal ve Metod: Bu prospektif pilot çalışma Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki üçüncü düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapıldı. Yaklaşık olarak üç hafta ve üstünde  ventilatör bağımlılığı  olan (kurtarma tedavisi olarak tanımlandı) veya postkonsepsiyonel 36. haftada herhangi bir infeksiyon kanıtı olmadan oksijen bağımlılığı devam eden (bronkopulmoner displazi tedavisi olarak tanımlandı)  preterm bebekler (< 32  gebelik haftası veya  < 1500 g doğum ağırlığı) çalışmaya alındı. Hidrokortizon, ilk hafta başlama dozu 1 mg/kg günde iki kez oral olarak, daha sonra klinik yanıta göre %10-20 azaltılarak uygulandı.

Bulgular: Toplam 90 infant çalışmaya alındı. Hidrokortizon tedavisinden sonra sadece üç hasta solunumsal destek alıyordu. İlacın güvenilirliği değerlendirildiğinde 8 (%8.8) infantta hidrokortizon tedavisinin erken komplikasyonu gözlendi.

Sonuç: Çalışmamız, bildiğimiz kadarıyla literatürde bronkopulmoner displazi tedavisinde hidrokortizon dozu ve başlama zamanı açısından ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Bronkopulmoner displazi, hidrokortizon, preterm infant.

SUMMARY

Postnatal oral hydrocortisone in treatment of bronchopulmonary dysplasia: an observational study

Banu MUTLU, Gonca SANDAL, Gözde KANMAZ, Zeynep ERASLAN, Ömer ERDEVE, Şerife Suna OĞUZ,
Uğur DİLMEN


Neonatal Intensive Care Unit, Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Woman Health and Diseases Training and
Research Hospital, Ankara, Turkey.

Introduction: The aim of our study was  to determine whether hydrocortisone even at low dose could be an effective and safe alternative treatment for bronchopulmonary dysplasia.

Materials and Methods: This prospective pilot study was conducted in a tertiary referral neonatal intensive care unit placed in Ankara Zekai Tahir Burak Maternity Teaching Hospital.  Preterm babies (< 32 week gestational age or < 1500 g birth weight) who were ventilator dependent approximately at or beyond three weeks of age (defined as rescue treatment) or were oxygen dependent on postmenstrual 36th week without evidence of any infection (defined as bronchopulmonary dysplasia treatment) were enrolled in the study. Hydrocortisone was used orally in an initial dose of 1 mg/kg twice a daily for a week and then the dose was tapered by 10-20% every other day regarding to clinical response.

Results: A total of 90 infants were enrolled in this study. After hydrocortisone treatment only 3 (3.4%) patients were still on respiratory support. When safety of the drug was evaluated 8 (8.8%) infants had early complications of hydrocortisone treatment.

Conclusion: To the best of our knowledge this study is the first trial  in the literature along with the  hydrocortisone dose and the initiation time in treatment of bronchopulmonary displasia.

Key Words: Bronchopulmonary dysplasia, hydrocortisone, preterm infant.

Tuberk Toraks 2013; 61(3): 245-249 • doi:10.5578/tt.4066

Geliş Tarihi/Received: 06/08/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 14/06/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Gonca SANDAL,

Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve
Araştırma Hastanesi,

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA - TURKEY

e-mail: kocabasgonca@mynet.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır