Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.6207
Türkiye'de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi (GARD Türkiye Projesi-Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı)

Türkiye'de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi
(GARD Türkiye Projesi-Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı)

Füsun YILDIZ1, Gülbin BİNGÖL KARAKOÇ2, Refika ERSU HAMUTÇU3, Nazan YARDIM4, Banu EKİNCİ5,
Arzu YORGANCIOĞLU6


1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli,

2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim Dalı, Adana,

3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim Dalı, İstanbul,

4 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı Bölümü, Ankara,

5 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kronik Hastalıklar Bölümü, Ankara,

6 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa.

ÖZET

Türkiye'de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi (GARD Türkiye Projesi-Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı)

Giriş: Önemli mortalite ve morbidite nedeni olan kronik hava yolu hastalıkları gerek sağlık çalışanları gerekse hasta ve yakınları tarafından yeterince bilinmemektedir. Bu nedenle de yeterince teşhis ve tedavi edilememekte ve koruyucu önlemler uygulanamamaktadır. Çalışmamızın amacı "Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme Kontrol Programı" çerçevesinde toplumumuzda astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) farkındalığıyla ilgili bilgilerin değerlendirilmesidir.

Materyal ve Metod: Türkiye'de, nüfusu 200'den büyük kentsel ve kırsal yerleşim yerlerinde ikamet eden, 15 yaş üstü erkek ve kadınlar çalışmaya alındı. Katılımcılara astım ve KOAH ile ilgili sorular içeren anket uygulandı.

Bulgular: Ülke genelinde, 6000 kent ve 6000 kırsal yerleşim merkezinde olmak üzere, toplam 12.000 kişiye gidilmiş olup, 8527 kişiye ulaşıldı. Çalışmaya anketi başarıyla tamamlayan 4182 (%50.1)'si kadın, 4160 (%49.9)'ı erkek toplam 8342 kişi dahil edildi. KOAH'ın akciğerlerle ilgili bir hastalık olduğu (%49.6), gelişiminde en önemli etkenin sigara olduğu (%51.1) ve korunma ve tedavide ilk seçeneğin sigaranın bırakılması olduğu (%48) yaklaşık her iki kişiden biri tarafından bilinmekteydi. Ancak KOAH'ın tedavi edilebilir bir hastalık olduğu toplumun %25.2'sinde bilinmekteydi. Astımın tüm yaş gruplarında görülebildiği (%80) iyi bilinmekle birlikte astımın kalıtsal bir hastalık olabileceği (%51.1) ve bulaşıcı olmadığı (%58) ortalama her iki kişiden birinde bilinmekteydi. Bununla birlikte astım ilaçlarının bağımlılık yapıp yapmadığı konusunda popülasyonun %55.2'si fikri olmadığını belirtirken, katılımcıların %27'si ilaçların bağımlılık yapmadığını belirtti.

Sonuç: Astım ve KOAH ülkemizde yeterli ölçüde bilinmemektedir. Önemli mortalite ve morbidite nedeni olan, iş gücü ve ekonomik kayıplara yol açan bu hastalıklarla ilgili toplum bilincinin oluşması ve bilgi düzeyinin artırılması tedavi başarı oranlarının artırılması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, astım, farkındalık, GARD, Ulusal Kontrol Programı.

SUMMARY

The evaluation of asthma and COPD awareness in Turkey (GARD Turkey Project-National Control Program of Chronic Airway Diseases)

Füsun YILDIZ1, Gülbin BİNGÖL KARAKOÇ2, Refika ERSU HAMUTÇU3, Nazan YARDIM4, Banu EKİNCİ5,
Arzu YORGANCIOĞLU6


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey,

2 Division of Allergy, Department of Pediatric, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey,

3 Division of Allergy, Department of Pediatric, Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey,

4 Department of Public Health, Turkey Public Health Institute, Ankara, Turkey,

5 Department of Chronic Diseases, Turkey Public Health Institute, Ankara, Turkey,

6 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey.

Introduction: Although chronic respiratory disorders are important causes of morbidity and mortality, health care workers, patients and caretakers are not well informed about these disorders. Therefore these problems are underdiagnosed and undertreated; also preventive measures are not widely taken. Our aim was to evaluate the knowledge of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Turkey. This study was designed and performed as a Global Alliance Against Respiratory Disorders (GARD) project.

Materials and Methods: People greater than 15 years of age who lived in cities with a population of 200 or greater were eligible for the study. A questionnaire including demographic data and questions regarding asthma and COPD was used for the evalution of the participants.

Results: 12.000 people were selected (6000 in rural and 6000 in urban areas); 8527 people were reached. 8342 people who completed the questionnaire were included to the study. There were 4182 (50.1%) female and 4160 (%49.9) male subjects. 49.6% of the subjcets knew that COPD is a lung disease, 51.1% indicated that smoking is the most important risk factor for COPD and 48% identified quitting smoking as the most important preventive measure. Every other person had baseline knowledge on COPD. However only 25.2% knew that there are treatment options for COPD. 80% of subjects said astma can be seen in all age groups. 51.1% knew asthma is a genetic disease and 58% said it is not an infectious disease. However when whether asthma medications caused drug dependency only 27% answered as "No" while 55.2% said "They do not know".

Conclusion: Awareness of COPD and asthma seem to be infsufficient among Turkish people. Since these disorders are important causes of morbidity and mortality and have high impact on work and economic loss, it is important to increase knowledge among public.

Key Words: COPD, asthma, awareness, GARD, National Control Program.

Tuberk Toraks 2013; 61(3): 175-182 • doi:10.5578/tt.6207

Geliş Tarihi/Received: 27/08/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07/10/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Füsun YILDIZ,

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Umuttepe, KOCAELİ - TURKEY

e-mail: fusun.yildiz@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır