Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.5032
Toplumda gelişen pnömonide tigesiklin kullanımı

Toplumda gelişen pnömonide tigesiklin kullanımı

Aykut ÇİLLİ


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya.

ÖZET

Toplumda gelişen pnömonide tigesiklin kullanımı

Tigesiklin, yapısal olarak tetrasiklin sınıfına benzeyen glisilsiklin sınıfı bir antibiyotiktir. Gram-pozitif, gram-negatif, anaerop ve atipik mikroorganizmaları da kapsayan geniş bir etki spektrumuna sahiptir. Bu çalışmanın amacı, toplumda gelişen pnömonide tigesiklin kullanımının etkinliğini değerlendiren çalışmaları sunmaktır. İki çok-merkezli, randomize, çift-kör faz III çalışmada, hastaneye yatırılan toplumda gelişen pnömonili hastalarda tigesiklinin en az levofloksasin kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Tigesiklin genel olarak iyi tolere edilmiştir. Majör yan etkiler primer olarak gastrointestinal sistemle ilişkilidir. Tigesiklin hastaneye yatırılan hafif-orta ağırlıktaki toplumda gelişen pnömonili hastalarda alternatif bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Tigesiklin, toplumda gelişen pnömoni.

SUMMARY

The yield of tigecycline in the treatment of community-acquired pneumonia

Aykut ÇİLLİ


Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey.

Tigecycline is a novel antibiotic and it is the first glycylcycline of the tetracycline antibiotic class. It exhibits potent in vitro activity against causative pathogens that are most frequently isolated in patients with community-acquired pneumonia. The objective of this study is to review the literature about the efficacy of tigecycline in community-acquired pneumonia. Two randomized clinical studies showed tigecycline was not inferior when compared with levofloxacin for the treatment of patients with bacterial community-acquired pneumonia requiring hospitalization. Tigecycline was generally well tolerated in patients with community-acquired pneumonia. Major adverse effects were primarily gastrointestinal in nature. Tigecycline offers an antibiotic option that can be used in hospitalized patients with mild to moderate community-acquired pneumonia.

Key Words: Tigecycline, community-acquired pneumonia.

Tuberk Toraks 2013; 61(2): 155-161 • doi: 10.5578/tt.5032

Geliş Tarihi/Received: 04/03/2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 08/03/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Aykut ÇİLLİ,

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ANTALYA - TURKEY

e-mail: aykutcilli@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır