Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.5156
Bir yenidoğanda A grubu beta-hemolitik streptokok ilişkili plevral ampiyem: Olgu sunumu

Bir yenidoğanda A grubu beta-hemolitik streptokok ilişkili plevral ampiyem: Olgu sunumu

Sara EROL, Dilek DİLLİ, Banu AYDIN, Nurdan DİNLEN, Ayşegül ZENCİROĞLU, Nurullah OKUMUŞ


Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği,
Ankara.

ÖZET

Bir yenidoğanda A grubu beta-hemolitik streptokok ilişkili plevral ampiyem: Olgu sunumu

Plevral ampiyem pnömoninin nadir ve ciddi bir komplikasyonudur. Çocuklarda sık görülmesine rağmen yenidoğanda plevral ampiyemle ilgili az sayıda veri bulunmaktadır. Bu yazıda, erken başlangıçlı neonatal pnömoniyi takiben gelişen bir plevral ampiyem olgusu sunuldu. Etken mikroorganizma olasılıkla lohusalık döneminde infeksiyonu olan anneden kaynaklanan grup A beta-hemolitik streptokok (GAS veya Streptococcus pyogenes) idi. Annede doğumdan iki gün sonra başlayan ateş, pelvik ağrı, anormal vajinal akıntı ve serum antistreptolizin O titresi yüksekliği streptokokal infeksiyonu destekledi. Hasta plevral drenaj ve sinerjistik antibiyotik tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Streptococcus pyogenes, yenidoğan, plevral ampiyem.

SUMMARY

Pleural empyema due to group A beta-hemolytic streptococci in a newborn: case report

Sara EROL, Dilek DİLLİ, Banu AYDIN, Nurdan DİNLEN, Ayşegül ZENCİROĞLU, Nurullah OKUMUŞ


Clinic of Neonatology, Dr. Sami Ulus Maternity and Children Health and Diseases Training and
Research Hospital, Ankara, Turkey.

Pleural empyema is a rare and serious complication of pneumonia. Although it is frequently seen in children, there are only a few reports about pleural empyema in newborn infants. Here we report a case of early onset neonatal pneumonia complicated with pleural empyema. The causal microorganism was group A beta-hemolytic streptococci (GAS or Streptococcus pyogenes) presumably originating from the mother, who had a puerperal infection. The mother had fever, pelvic pain, and abnormal vaginal discharge two days after delivery and subsequent increase in the antistreptolysin O titer, suggesting streptococcus infection. The patient was successfully treated by pleural drainage in addition to synergistic antimicrobial therapy.

Key Words: Streptococcus pyogenes, newborn, pleural empyema.

Tuberk Toraks 2013; 61(2): 152-154 • doi: 10.5578/tt.5156

Geliş Tarihi/Received: 19.03.2013 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 03.04.2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Dilek DİLLİ,

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve

Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği,

ANKARA - TURKEY

e-mail: dilekdilli2@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır