Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.4812
Sağlık çalışanlarının anafilaksi hakkında bilgi düzeyi

Sağlık çalışanlarının anafilaksi hakkında bilgi düzeyi

Ayşe BAÇÇIOĞLU1, Elif YILMAZEL UÇAR2


1 SB Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji ve Allerji Kliniği, Erzurum,

2 Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Yakutiye Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları

Anabilim Dalı, Erzurum.

ÖZET

Sağlık çalışanlarının anafilaksi hakkında bilgi düzeyi

Giriş: Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının anafilaksi hakkında bilgi düzeyi kendilerinin doldurduğu anketler aracılığıyla değerlendirildi.

Materyal ve Metod:Çalışmaya 1172 kişi katıldı. Çalışmaya katılanların en fazla birinci basamak ve en az üçüncü basamakta olmak üzere yarısı anafilaksiyle daha önceden karşılaşmıştı (p= 0.005).

Bulgular: Katılımcıların %84.7'si anafilaksi semptomlarını doğru yanıtladı. Grubun %62.6'sı anafilaksi tedavi basamaklarını doğru bilirken, %44.7'si anafilaksiden şüphelendiklerinde epinefrin hakkındaki uygulamayı doğru buldu. Grubun üçte biri epinefrini doğru uygulama bilgisine sahipti. Çalışanların %85.2'si hastayı allerji kliniğine yönlendirmeyi önermesine rağmen, %33.7'si en yakın allerji kliniğinin nerede olduğunu bilmiyordu. Katılımcıların sadece %20.3'ü epinefrin oto-enjektörünü biliyordu.

Sonuç:Anafilaksi, çalışılan yer, meslek ve uzmanlık alanından bağımsız olarak Türkiye'nin kuzeydoğu anadolu bölgesinde genelde yetersiz tanı konularak tedavi edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anafilaksi, eğitim, epinefrin, sağlık çalışanları.

SUMMARY

Level of knowledge about anaphylaxis among health care providers

Ayşe BAÇÇIOĞLU1, Elif YILMAZEL UÇAR2


1 Clinic of Immunology and Allergy, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Suleyman Demirel Medical Center Yakutiye Research Hospital,

Ataturk University, Erzurum, Turkey.

Introduction: Level of knowledge about anaphylaxis was evaluated in health care providers by using a self-administered questionnaire.

Materials and Methods: A total of 1172 participants responded to the survey, and previously half of them had met a case with anaphylaxis with a highest rate in primary and a lowest rate in tertiary care (p= 0.005).

Results: 84.7% of participants answered the questions about the symptoms of anaphylaxis correctly. Although 62.6% of the group knew correctly anaphylaxis treatment steps, 44.7% of them agreed to administer epinephrine if they suspected of a subject with anaphylaxis. One third of the group indicated appropriate route of epinephrine administration. 85.2% of participants agreed to refer the patient to allergy clinic despite 33.7% of the group were unaware of where the nearest allergy clinic was. Only 20.3% of the respondents have heard about epinephrine auto-injector.

Conclusion: Anaphylaxis was often diagnosed and managed inadequately, regardless of practice location, employment status and speciality in north-eastern Turkey.

Key Words: Anaphylaxis, education, epinephrine, gap, health care provider.

Tuberk Toraks 2013; 61(2): 140-146 • doi: 10.5578/tt.4812

Geliş Tarihi/Received: 18/10/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/05/2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Ayşe BAÇÇIOĞLU,

SB Erzurum Bölge Eğitim ve

Araştırma Hastanesi,

İmmünoloji ve Allerji Kliniği,

ERZURUM - TURKEY

e-mail: aysebaccioglu@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır