Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.3888
Pirazinamid dirençli ve duyarlı Mycobacterium tuberculosis izolatlarında pirazinamidaz yapısal değişikliklerinin çalışması

Pirazinamid dirençli ve duyarlı Mycobacterium tuberculosis izolatlarında
pirazinamidaz yapısal değişikliklerinin çalışması

Azam AHMADY1, Toktam POOLAD2, Poorya RAFEE1, Mojtaba TOUSHEH3, Manijeh KAHBAZI1,
Mohammad ARJOMANDZADEGAN1


1 Arak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tüberküloz ve Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi, Arak, İran,

2 İslami Azad Üniversitesi, Kürdistan Bilim ve Araştırma Şubesi, Mikrobiyoloji Bölümü, Tahran, İran,

3 İsfahan Üniversitesi Hücresel ve Moleküler Biyoloji Bölümü, İsfahan, İran.

ÖZET

Pirazinamid dirençli ve duyarlı Mycobacterium tuberculosis izolatlarında pirazinamidaz yapısal değişikliklerinin çalışması

Giriş: Pirazinamid, tüberküloz tedavisindeki ilk basamak ilaçlardan biridir. 359 ve 374 pnc genlerinin iki nükleotidindeki mutasyonun, pirazinamid direnciyle yüksek derecede ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Materyal ve Metod: Bu çalışmada, 30 klinik Mycobacterium tuberculosis izolatında sekans analiziyle bu iki kodondaki mutasyonlar araştırıldı. Pirazinamid dirençli ve duyarlı izolatlarda, mutasyonlu ve mutasyonsuz bu gen tarafından kodlanan protein yapıları araştırıldı.

Bulgular: 359 ve 374 pozisyonlarındaki mutasyonun, elektronik yük ve mutasyona uğramış aminoasitlerin aktif enzim durumuna uzaklığı gibi bazı parametreleri değiştirdiği saptandı. Bu durumlarda, pirazinamidazın yapı ve fonksiyonu değişti ve antibiyotik etkisizdi ve sonuçta M. tuberculosis'de pirazinamide dirence neden oldu.

Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışmada pirazinamide dirençli klinik M. tuberculosis izolatlarında protein değişiklikleri tanımlandı.

Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberculosis, ilaç direnci, pirazinamidaz, protein yapısı, kodon.

SUMMARY

Study of pyrazinamidase structural changes in pyrazinamide resistant and susceptible isolates of Mycobacterium tuberculosis

Azam AHMADY1, Toktam POOLAD2, Poorya RAFEE1, Mojtaba TOUSHEH3, Manijeh KAHBAZI1,
Mohammad ARJOMANDZADEGAN1


1 Tuberculosis and Pediatric Infectious Diseases Research Center, Faculty of Medicine, Arak University,

Arak, Iran,

2 Department of Microbiology, Kordestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran,

3 Department of Cellular and Molecular, Isfahan University, Isfahan, Iran.

Introduction: Pyrazinamide is one of the first line four drugs for treatment of tuberculosis. It was proved that mutations in two nucleotides of 359 and 374 pnc genes are highly associated with resistance to pyrazinamide.

Matedials and Methods:In this study, mutations in these two codones in 30 clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis were detected by means of sequencing. Protein structures encoded by this gene with and without mutation were investigated in resistant and susceptible isolates to pyrazinamide, respectively.

Results: Mutation in the positions 359 and 374 altered some parameters like change in electronic charge, distance change of mutated amino acids to situation of active enzyme and metal connection situation. In these conditions, structure and function of pyrozinamidase enzyme were changed and antibiotic was ineffective and consequently caused resistance to pyrazinamide  in M. tuberculosis.

Conclusion: This work was revealed protein changes in resistance to pyrazinamide in clinical isolates of M. tuberculosis.

Key Words: Mycobacterium tuberculosis, drug resistance, pyrazinamidase, protein structure, codon.

Tuberk Toraks 2013; 61(2): 110-114 • doi: 10.5578/tt.3888

Geliş Tarihi/Received: 22.06.2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 03.04.2013

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Mohammad ARJOMANDZADEGAN,

Tuberculosis and Pediatric Infectious

Diseases Research Center,

Arak University of Medical Sciences,

ARAK - IRAN

e-mail: mmatinam81@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır