Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Asemptomatik Dev Timolipoma (Olgu Sunumu)
Ş. Tamer ALBAN*, Mahmut TEKİN**, Muzaffer YURTTAŞ**

  *  Çorlu Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği,
**  600 Yataklı Çorlu Asker Hastanesi, TEKİRDAĞ
ÖZET
Timolipoma, timik ve matür yağ dokunun bir arada bulunduğu, nadir benign neoplazmlardandır. Yirmi yaşındaki erkek olgumuzda trafik kazası sonrası rutin değerlendirmeler sırasında tespit ettiğimiz dev timolipomayı, ilgili literatürü de gözden geçirerek sunmayı uygun bulduk. Olgunun, literatürde şimdiye kadar saptanan ve total eksize edilen en büyük asemptomatik timolipomalı olduğunu gördük.
Anahtar Kelimeler: Mediasten, timolipoma.
SUMMARY
Asymptomatic Giant Thymolipoma (Case Report)
Thymolipoma is a rare benign neoplasm of the thymus composed of mature adipose tissue and thymic tissue. In this report, we described an asymptomatic giant thymolipoma. To our knowledge, this is the biggest thymolipoma in the literature.
Key Words: Mediastinum, thymolipoma.
Yazışma Adresi:
Dr. Ş. Tamer ALBAN
Çorlu Devlet Hastanesi
Çorlu, TEKİRDAĞ
[ PDF ]
<< Geri Yazdır