Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Hastane Çalışanında Formaldehide Bağlı Mesleksel Astma (Olgu Sunumu)
Arif H. ÇIMRIN *, Müge AKPINAR**

  *  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İZMİR
ÖZET
Yaklaşık birbuçuk yıldan beri formaldehide maruz kalan 26 yaşında patoloji kliniği araştırma görevlisi, son 6 aydır ortaya çıkan kuru öksürük, hırıltı ve dispne yakınmaları ile başvurdu. Yakınmaların, olgu formaldehide maruz kaldıktan 6-7 saat sonra oluştuğu öğrenildi. Mesleksel etkenin inhalasyonu ile semptomların ortaya çıkması yanında, günlük zirve akım hızındaki (PEF) değişmenin gösterilmesi mesleksel astma tanısını koydurdu.
Anahtar Kelimeler: Mesleksel astma, formaldehit.
SUMMARY
Occupational Asthma Due to Formaldehyde in Hospital Staff (Case Report)
A 26-year-old pathology trainee who had been working with formaldehyde for 1.5 year developed a persistent dry cough, episodic attacks of wheezing and dyspnea in the last six months. The symptoms were observed six to seven hours after the exposure to formaldehyde. The diagnosis of occupational asthma was established depending on the increase in the asthmatic symptoms after the exposure to the occupational agent and changes in diurnal PEF values.
Key Words: Occupational asthma, formaldehyde.
Yazışma Adresi:
Dr. Arif H. ÇIMRIN
1440 Sok. No: 18/5
Alsancak, İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır