Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Benign Mezotelyoma (Olgu Sunumu)#
Arzu BALKAN*, İsmail YÜKSEKOL*, Hayati BİLGİÇ*, Kudret EKİZ*, Necmettin DEMİRCİ*,
Olgaç SEBER*

* Gülhane Askeri Tıp Akademisi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Yetmişyedi yaşındaki bayan hasta, beş yıldır devam eden sol yan ağrısı, öksürük, nefes darlığı yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Yapılan toraks bilgisayarlı tomografik incelemesinde sol hemitoraksın sol üst lob apikoposterior segmenti dışındaki tüm bölgelerinin kaplayan ve diyafragma altında dalağı sol böbrek düzeyine kadar iten 18x20x10 cm büyüklüğünde dev kitle lezyonu görüldü. Yapılan transtorakal doku biyopsisi ile lokalize fibröz tümör ?benign mezotelyoma? tanısı konan hastaya operasyon kararı bildirildi. Plevranın bir tümörü olan benign mezotelyoma nadir görülmesi ve literatürde bildirilen dev benign mezotelyoma vakalarından biri olması nedenleriyle sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Benign mezotelyoma, dev kitle, pleuranın lokalize fibröz tümörü.
SUMMARY
Benign Mesathelioma (Case Report)
77 year-old female patient was admitted to our clinic with complains of left side pain, cough and dyspnea that longs for five years. In the thorax computerized tomographic investigation, an 18x20x10 cm size giant mass lesion that covers all regions of left hemitorax except left upper lobe apicoposterior segment and below diaphragm, pushes the spleen to the kidney level has been seen. Operation decision has been affirmed to the patient to which localized fibrous tumour ?benign mesothelioma? was diagnosed by performed transthoracal tissue biopsy. Benign mesothelioma, being a tumour of pleura, is presented due to its rare occurrence and its being as one of the giant benign mesothelioma cases presented in the literature.
Key Words: Benign mesothelioma, giant mass, localised fibrous pleural tumour.
# Solunum Araştırmaları Derneği'nin 8-11 Haziran 1997 tarihli Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Arzu BALKAN
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
06018 Etlik, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır