Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Radyografi Yorumunda Gözlemciler Arası Farklılık
Peri ARBAK*, Öznur AKKOCA*, Füsun ÜLGER*, Özgür KARACAN*, Akın KAYA*, Uğur GÖNÜLLÜ*

* Department of Pulmonary Diseases Faculty of Medicine Ankara University, ANKARA
ÖZET
Radyografi yorumunda okuyucular arasındaki farklılık birçok çalışmada vurgulanmıştır. Bu çalışmanın amacı radyografi yorumunda eğitim ve deneyimin etkilerini değerlendirmektir. Kliniğimizde ayaktan izlenen 100 hastanın postero-anterior (PA) akciğer grafileri 3 farklı okuyucu tarafından değerlendirildi (asistan, uzman, profesör). Profesör olan üçüncü okuyucu altın standart olarak kabul edildi. Görüş birliği hızları değerlendirildi ve kappa istatistik kullanıldı. Uzman olan ikinci okuyucu pozisyon ve hilusun değerlendirilmesi dışında asistan okuyucuya göre daha yüksek görüş birliği hızına sahip bulundu. Bu çalışma radyografi yorumunda eğitim ve deneyimin önemini vurgulamış oldu.
Anahtar Kelimeler: Radyografi yorumu, görüş birliği hızı.
ABSTRACT
Interobserver Variability of  Interpretation of Chest Roentgenograms
Interobserver variability of pulmonary radiographic findings has been evaluated in many studies. Aim of this study is to evaluate the effect of education and experience on radiographic observation. Study population consisted of 100 ambulatory patients and their postero-anterior chest roentgenograms were evaluated by three reader (assistant, specialist, professor). Radiographic assesment of reader III was golden standart. Agreement rates were calculated. Kappa statistics was used. Reader II had higher agreement rate and kappa values than reader I with the expectation of position and hilus evaluation. This study showed the importance of education and experience.
Key Words: Radiographic interpretation, agreement rate.
Address for Correspondence:
Peri ARBAK, MD
Department of Pulmonary Diseases
Medical Faculty, Ankara University
Dikimevi, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır