Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer Tüberkülozunda Balgam Numunelerinden Mycobacterium
tuberculosis
'in Direkt Mikroskopi, Kültür ve PCR ile Saptanması#
Mehmet Hamdi MUZ*, Teyfik TURGUT*, Adile MUZ**

  *  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
ÖZET
Tüberküloz günümüzde halen morbidite ve mortalitesi yüksek bir hastalık olarak seyretmektedir. Bu nedenle Mycobacterium tuberculosis infeksiyonlarının doğru ve hızlı teşhisine ihtiyaç vardır. Akciğer tüberkülozu şüpheli 62 hastadan elde edilen 186 balgam numunesi M. tuberculosis'in hızlı tespiti açısından direkt mikroskopik inceleme (Ziehl-Neelsen boyası ile boyanarak), kültür (Lowenstein-Jensen besiyerine ekilerek) ve PCR (polimerase chain reaction) yöntemleriyle incelendi. Direkt mikroskopik inceleme ve PCR sonuçları M. tuberculosis'in tanısında altın standart olarak bildiğimiz kültür sonuçları ile karşılaştırıldı. Altmışiki hastanın 33'ünde (%53.2) kültürde üreme görüldü. Kültür pozitif 33 hastanın 30'unda (%90.9) direkt yayma pozitif idi. Tüm kültür ve direkt yayma pozitif hastalarda M. tuberculosis PCR ile saptandı. İlaveten, klinik olarak tüberküloz şüpheli ancak kültür ve direkt yayma negatif 29 hastanın 5'inde de PCR ile M. tuberculosis saptanabildi. Böylece direkt yayma, 62 olgunun 30'unda (%48.4), PCR ise 38'inde (%61.2) pozitif olarak saptandı (p< 0.01). Kültür ile karşılaştırıldığı zaman M. tuberculosis'in saptanmasında direkt mikroskopinin sensitivitesi %90.9, spesifisitesi %100, güvenilirliği %95.1, pozitif tahmin değeri (PPV) %100 ve negatif tahmin değeri (NPV) %90.6 olarak saptanırken PCR'ın sensitivitesi %100, spesifisitesi %82.7, güvenilirliği %91.9, PPV'si %86.8, NPV'si de %100 olarak saptandı. Sonuç olarak PCR, M. tuberculosis'in saptanmasında hızlı ve sensitif bir tanı metodu olup tedavinin erken başlanması açısından klinik kullanımda oldukça yararlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, PCR.
SUMMARY
Detection of Mycobacterium tuberculosis in Sputum Samples from Patients with Pulmonary Tuberculosis by Direct Microscopic Examination, Culture and Polimerase Chain Reaction
Tuberculosis remains a major global cause of morbidity and mortality. There are an urgent need for improved and rapid bacteriologic diagnosis of Mycobacterium tuberculosis infections. Microscopic examination of acid-fast stained smears (stained by Ziehl-Neelsen), cultures on Lowenstein-Jensen medium, and a polimerase chain reaction (PCR) assay were used to evaluate 186 sputum specimens obtained from 62 patients with suspected pulmonary tuberculosis for the rapid detection of M. tuberculosis. The results of PCR and microscopic examination of acid-fast stained smears were compared with culture which is gold standart for the diagnosis of M. tuberculosis infection. Growth of M. tuberculosis was observed in 33 (53.2%) of the 62 patients. Smear were positive 30 (90.9%) of the 33 culture positive cases. M. tuberculosis was detected by PCR in all of the smear- and culture- positive cases. Additionally, PCR was capable of detecting 5 of 29 cases which were smear and culture negative but clinically suspected of tuberculosis. Thus, smear were positive 30 (48.4%) and PCR were positive 38 (61.2%) of the 62 cases (p< 0.01). Detection of M. tuberculosis by direct microscopy gave a sensitivity of 90.9%, a specificity of 100%, a efficiency of 95.1%, a positive predictive value (PPV) of 100% and a negative predictive value (NPV) of 90.6%. Amplification by PCR of a fragment of the insertion sequence IS6110 gave a sensitivity of 100%, a specificity of 82.7%, a efficiency of 91.9%, a PPV of 86.8% and a NPV of 100% when compared with culture. Thus, PCR was found to be very useful for the rapid diagnosis of M. tuberculosis infection and start of anti-tuberculous chemotherapy and it can be used in routine clinical practice.
Key Words: Tuberculosis, PCR.
# XXII. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi'nde bildirilmiştir.
Yazışma Adresi:
Dr. Mehmet Hamdi MUZ
Fırat Üniversitesi Lojmanları
R-13 Blok No: 7
ELAZIĞ
[ PDF ]
<< Geri Yazdır