Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.4222
Congenital cystic adenomatoid malformation presenting as lung abscess in a child

Bir çocuk hastada akciğer apsesi olarak prezente olan konjenital kistik adenomatoid malformasyon

K. Jagadish Kumar1, Anilkumar MG2, Shivamurthy YL1, Prashanth Kumar M2


1 JSS Tıp Koleji, Pediatri Bölümü, Mysore, Hindistan,

2 JSS Tıp Koleji, Pediatrik Cerrahi Bölümü, Mysore, Hindistan.

ÖZET

Bir çocuk hastada akciğer apsesi olarak prezente olan konjenital kistik adenomatoid malformasyon

Konjenital kistik adenomatoid malformasyon, farklı boyut veya dağılımlı anormal bronşiyoler yapı varlığı ile karakterize hamartamatöz kistik akciğer lezyonlarıdır. Olguların çoğunda, solunum sıkıntısı neonatal dönemde görülür ve hastaların yaklaşık %90'ında tanı, solunum yolu infeksiyonlarına bağlı olarak iki yaşından önce  konulur. Biz, akciğer apsesi şeklinde prezente olan, klinik olarak ampiyemi taklit eden üç yaş altı aylık konjenital kistik adenomatoid malformasyonlu bir erkek hastayı sunuyoruz. Olguya lobektomi yapıldı ve takipte sorunsuz izleniyor.

Anahtar Kelimeler: KKAM, akciğer apsesi, üç yaş altı ay, lobektomi.

SUMMARY

Congenital cystic adenomatoid malformation presenting as lung abscess in a child

K. Jagadish Kumar1, Anilkumar MG2, Shivamurthy YL1, Prashanth Kumar M2


1 Department of Pediatrics, JSS Medical College, Mysore, India,

2 Department of Pediatrics Surgery, JSS Medical College, Mysore, India.

Congenital cystic adenomatoid malformation composes of hamartomatous cystic lung lesions characterised by the presence of abnormal bronchiolar structures of varying sizes or distribution. In most of the cases, respiratory distress occurs during the neonatal period, and in about 90% of patients, congenital cystic adenomatoid malformation is diagnosed before the age of two years due to respiratory infection. We describe a case of congenital cystic adenomatoid malformation presenting as lung abscess in a 3-year six months old male clinically mimicking empyema. He undergone lobectomy and doing well in the follow-up.

Key Words: CCAM, lung abscess, three years six months, lobectony.

Geliş Tarihi/Received: 07/09/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 20/09/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. K. Jagadish Kumar,

Department of Pediatrics,

JSS Medical College,

MYSORE - INDIA

e-mail: jagdishmandya@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır