Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1503
An extremely rare case of multiple calcifying tumor of the pleura

Çok nadir bir plevranın çoğul kalsifiye tümörü olgusu

Yetkin AĞAÇKIRAN1, Göktürk FINDIK2, Koray AYDOĞDU2, Ersin GÜNAY3, Sibel GÜNAY3, Sadi KAYA2


1 SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara,

2 SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği,

Ankara,

3 SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

Ankara.

ÖZET

Çok nadir bir plevranın çoğul kalsifiye tümörü olgusu

Kalsifiye fibröz tümörler nadir lezyonlardır. Bu lezyonlar psammoma benzeri lenfoplazmositer infiltrasyon ve yaygın distrofik kalsifikasyonlar içeren hiyalinize kollajenöz fibrotik dokulardan oluşmaktadır. Plevranın kalsifiye fibröz tümörleri nadiren sunulmuştur. Çoğul plevranın kalsifiye fibröz tümörleri son derece nadiren bildirilmiştir. Kırk yaşında erkek hasta kliniğimize nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde en geniş çapı 2 cm olan plevral yerleşimli çoğul yumuşak doku oluşumları izlenmesi üzerine cerrahi girişim planlandı. Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile alınan frozen plevra biyopsisi kesitleri kalsifiye fibröz tümör olarak raporlandı. Lezyonların çok sayıda olması ve plevral yapışıklıkların bulunması nedeniyle küratif plevral dekortikasyon uygulandı. Olgu, çoğul plevranın kalsifiye fibröz tümörlerinin son derece nadir olması nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Kalsifiye fibröz tümör, çoğul, plevra.

SUMMARY

An extremely rare case of multiple calcifying tumor of the pleura

Yetkin AĞAÇKIRAN1, Göktürk FINDIK2, Koray AYDOĞDU2, Ersin GÜNAY3, Sibel GÜNAY3, Sadi KAYA2


1 Clinic of Pathology, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey,

2 Clinic of Chest Surgery, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey,

3 Clinic of Chest Diseases, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey.

Calcifying fibrous tumors are uncommon lesions. These lesions are made up of hyalinized collagenous fibrotic tissues interspersed with lymphoplasmacytic infiltrates and extensive dystrophic calcifications mimicking psammomatous features. Calcifying tumor of pleura is rarely presented. Multiple calcifying tumor of pleuras have been reported extremely seldom. Forty-year-old male patient was admitted to our clinic with complaints of dyspnea. Because of the multiple soft tissue formations at the pleural region with the largest diameter of 2 cm on thorax computed tomography, surgical intervention was planed. Frozen sections of pleural biopsies that were taken during video-assisted thoracoscopic surgery were reported as calcifying fibrous tumor. Because of the presence of multiple lesions and pleural adhesions, curative pleural decortication was performed. This case is presented with extremely rare entity of multiple calcifying tumor of plevras.

Key Words: Calcifying fibrous tumor, multiple, pleura.

Geliş Tarihi/Received: 07/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 15/05/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Ersin GÜNAY,

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

AFYONKARAHİSAR - TURKEY

e-mail: ersingunay@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır