Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2364
Pediatric invasive mucormycosis cured with high dose liposomal amphotericin B

Yüksek doz lipozomal amfoterisin B ile kür sağlanan çocukluk çağı invaziv mukormikozis

Fatih ERBEY1, Emine KOCABAŞ2, İbrahim BAYRAM1, Süreyya SOYUPAK3, Derya GÜMÜRDÜLÜ4,
Atila TANYELİ1


1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Adana,

2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Çocuk İnfeksiyon Bilim Dalı, Adana,

3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Adana,

4 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Adana.

ÖZET

Yüksek doz lipozomal amfoterisin B ile kür sağlanan çocukluk çağı invaziv mukormikozis

Pulmoner mukormikozis medikal tedavisinin temel dayanağı amfoterisin B olup, optimal doz konusunda henüz bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu yazıda pulmoner mukormikozis gelişen akut lenfblastik lösemili bir olgunun 45 haftalık sürede toplam 42.55 g lipozomal amfoterisin B kullanılarak başarıyla tedavi edildiği sunulmaktadır. Tıbbi literatüre bakıldığında bu olgu çocukluk çağında en yüksek dozda lipozomal amfoterisin B'nin başarıyla kullanıldığı ilk olgudur.

Anahtar Kelimeler: Lipozomal amfoterisin B, invaziv pulmoner mantar infeksiyonu, çocukluk çağı.

SUMMARY

Pediatric invasive mucormycosis cured with high dose liposomal amphotericin B

Fatih ERBEY1, Emine KOCABAŞ2, İbrahim BAYRAM1, Süreyya SOYUPAK3, Derya GÜMÜRDÜLÜ4,
Atila TANYELİ1


1 Division of Pediatric Oncology, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey,

2 Division of Pediatric Infectious, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey,

3 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey,

4 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey.

Amphotericin B remains the mainstay medical treatment of pulmonary mucormycosis. Optimal dose is not defined. We described a case of pulmonary mucormycosis, which had been treated with 42.55 g (during to 45 weeks) liposomal amphotericin B. In medical literature this case is one of the highest doses of lyposomal amphotericin B administered to a pediatric patient.

Key Words: Liposomal amphotericin B, invasive pulmonary fungal infection, childhood.

Geliş Tarihi/Received: 31/08/2010 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 04/01/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Fatih ERBEY,

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Çocuk Onkoloji Bilim Dalı,

01330 ADANA - TURKEY

e-mail: erbeyfa@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır