Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2916
The outcome of tuberculosis cases with persistent smear positivity at the end of extended initial phase

Uzatılmış inisial faz sonunda, smear pozitifliğinin devam ettiği tüberküloz olgularının sonucu

Aylin BABALIK1, Haluk ÇALIŞIR1, Nadi BAKIRCI2, Hülya ARDA3, Şule KIZILTAŞ1, Korkmaz ORUÇ1,
Gülgün ÇETİNTAŞ1


1 SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul,

2 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul,

3 SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Halk Sağlığı Bölümü, İstanbul.

ÖZET

Uzatılmış inisial faz sonunda, smear pozitifliğinin devam ettiği tüberküloz olgularının sonucu

Giriş: Bu çalışmada kategori 1 tedavi rejiminde, üçüncü ay sonunda balgam pozitifliği olan tüberküloz hastalarının tedavi sonucunun sunulması amaçlandı.

Hastalar ve Metod: Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2004-Aralık 2005 tarihleri arasında tedavi edilen 1024 tüberküloz hastası bu retrospektif kohort çalışmasına dahil edilmiştir. Tüberküloz hastalarının kategorizasyonu ve uygun tedavisi Dünya Sağlık Örğütü rehberine uygun olarak yapılmıştır.

Bulgular: Altı yüz elli beş (%64) kategori 1 tedavi alan hastadan (toplam hasta sayısı 1024) 11 (%2)'inin üçüncü ayda balgam smear pozitifliğinin devam ettiği saptandı. Devam fazı 11 hastada başlandı. Balgam smear konversiyonu 10 hastadan altısında dördüncü ayda, üç hastada beşinci ayda, bir hastada altıncı ayda saptandı. Üçüncü ay sonrası kültür pozitifliği devam etmedi. On bir olgunun 10'unda altı ay majör ilaçlarla tedavi tamamlandı. Beş yıl sonra hastalar değerlendirildi ve hiç relaps olmadığı saptandı.

Sonuç: İnisial faz sonunda balgam pozitifliği devam eden hastalarda devam fazına geçilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, kategori 1 tedavi rejimi, uzamış smear pozitifliği, genişlemiş inisial faz.

SUMMARY

The outcome of tuberculosis cases with persistent smear positivity at the end of extended initial phase

Aylin BABALIK1, Haluk ÇALIŞIR1, Nadi BAKIRCI2, Hülya ARDA3, Şule KIZILTAŞ1, Korkmaz ORUÇ1,
Gülgün ÇETİNTAŞ1


1 Clinic of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Istanbul, Turkey,

2 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Acibadem University, Istanbul, Turkey,

3 Department of Public Health, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and

Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Introduction: To present the treatment outcome in tuberculosis patients with sputum smear positivity in the third month of category 1 treatment regimes.

Patients and Methods: A total of 1024 patients with tuberculosis treated in Ministry of Health Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital from January 2004 to December 2005 were included in this retrospective cohort study. Categorization and appropriate treatment of tuberculosis was performed according the World Health Organization guidelines.

Results: Of overall 1024 patients, 655 (64%) were determined to receive category 1 treatment while sputum smear positivity was identified in 11 of them [2%; mean (SD) age: 46 (17.9) years] in the third month. Continuation phase treatment was initiated in these 11 patients. Sputum conversion was evident in six of 10 cases in the 4th month, in three cases in the 5th month and in one case in the 6th month. None had culture positivity after the 3rd month. Of 11 cases, 10 completed therapy with major drugs in six months and treatment outcome was cure. No relapse was identified after five years later.

Conclusion: Based on our data we recommend that the continuing phase should be started in cases with positive sputum smear at the end of the extended initial phase.

Key Words: Tuberculosis, category 1 treatment regime, persistent smear positivity, extended initial phase.

Geliş Tarihi/Received: 08/10/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/08/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Aylin BABALIK,

SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve

Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

İSTANBUL - TURKEY

e-mail: aylinbabalik@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır