Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.4068
The trends of relevance about telling lung cancer diagnosis: social constraints, medical practice in several clinics

Akciğer kanseri tanısının bildirilmesinde ilgililerin eğilimleri:
Sosyal kısıtlamalar, çeşitli kliniklerdeki tıbbi uygulamalar

Sibel DORUK1, Can SEVİNÇ2, Fidan SEVER3, Oya İTİL2, Atila AKKOÇLU2


1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat,

2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir,

3 Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.

ÖZET

Akciğer kanseri tanısının bildirilmesinde ilgililerin eğilimleri: Sosyal kısıtlamalar, çeşitli kliniklerdeki tıbbi uygulamalar

Giriş: Çalışmanın amacı, akciğer kanserli bir hastaya tanının söylenmesine ilişkin ilgili kesimlerin görüşlerini belirlemek, hastanemizdeki uygulamayı değerlendirmektir.

Materyal ve Metod: Kanser hastalarının takip edildiği bölümlerde çalışan hemşirelere ve doktorlara, 4-6. sınıftaki tıp fakültesi öğrencilerine, kanser ve kanser dışı hastalığı olan hastaların yakınlarına hazırlanan anket uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 28 yıl olan 228'i kadın 347 olgu alındı (64 doktor, 100 hemşire, 61 tıp fakültesi öğrencisi, 122 hasta yakını). Doktorların %62.5'i, hemşirelerin %53.2'si, tıp fakültesi öğrencilerinin %59'u, hastası akciğer kanseri olan hasta yakınlarının %45.9'u, hastasının kanser dışı hastalığı olan hasta yakınlarının %52.5'i kanser tanısının hastaya söylenmesi gerektiğini düşünüyordu. Doktorların %29.5'i hastalarına kanser tanısını söylüyordu. Doktorların görüşlerine ve klinik uygulamalarına cinsiyet, yaş, yurt dışı deneyim, akademik kariyer, uzmanlık bölümü ve mesleki deneyim süresinin etkisi saptanmadı. 

Sonuç: Kanser hastasının hastalığına ilişkin bilgi edinme hakkını doktorların çalışmadaki diğer gruplara göre daha fazla önemsediği saptanmıştır. Genellikle doktorlar kanser tanısının hastaya söylenmesi gerektiğini düşünse de bu görüşleri klinik uygulamalarına yansımamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, kanser tanısının açıklanması.

SUMMARY

The trends of relevance about telling lung cancer diagnosis: social constraints, medical practice in several clinics

Sibel DORUK1, Can SEVİNÇ2, Fidan SEVER3, Oya İTİL2, Atila AKKOÇLU2


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,

3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Sifa University, Izmir, Turkey.

Introduction: The aim of this study is to assess the opinions of relatives about telling the lung cancer diagnosis to the patient and evaluate the implementation in our hospital.

Materials and Methods: A survey questionnaire was designed, and applied on nurses and physicians working in oncology care units, 4th-6th grade medical students, and relatives of cancer and non-cancer patients.

Results:  Totally 347 (228 males, 119 females) participants (64 physicians, 100 nurses, 61 medical students, and 122 relatives of patients) with a mean age of 28 were enrolled in the study. 62.5% of doctors, 53.2% of nurses, 59.5% of medical students and 45.9% of relatives of lung cancer patients thought that the patient should be informed about his/her cancer diagnosis. 29.5% of the physicians told their patients about their diagnosis of cancer.  Gender, age, abroad experience, academic career, speciality, and period of professional experience were not determined to have any impact on physician's opinion and clinical practices.

Conclusion: It was determined that physicians care more about patients' right to be informed than other participating groups. Generally, although physicians agree that the diagnosis of cancer should be told to the patient, their routine clinical practices do not reflect this viewpoint.

Key Words: Disclosure of cancer diagnosis, lung cancer.

Geliş Tarihi/Received: 09/05/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 13/08/2012

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Sibel DORUK,

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

TOKAT - TURKEY

e-mail: sibeldoruk@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır